Міжнародний водний шлях Е40

Міжнародний водний шлях (МВШ) E40 є одним з міжнародних внутрішніх водних шляхів, створення якого підтримує Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) у рамках Угоди AGN. МВШ E40 має з’єднати Балтійське море з Чорним морем (м. Гданськ, Польща з м. Херсон, Україна) та пролягти через три країни: Польщу, Білорусь, Україну.
Проект погано продуманий, будівництво Е40 стане катастрофою для Полісся. Будівництво та експлуатація водного шляху передбачає зміну гідроморфологічних умов всього регіону Полісся, що призведе до деградації цінних територій водно-болотних угідь, які перебувають під національним та міжнародним захистом як ареала оселищ цінних біотипів, та низки вразливих природних територій України. Полісся є невід’ємною складовою природної системи регулювання запасів водних ресурсів Європи та клімату в регіоні.
Проект передбачає суттєві зміни в річках: зміни в гідрологічному та гідроекологічному режимах, будівництво та реконструкцію гідротехнічних споруд, збільшення розміру фарватеру, вирівнювання русла річок, днопоглиблювальні роботи тощо.

Польська частина пройде річками Вісла, Західний Буг, до Тересполя, польсько-білоруського кордону. Білоруська частина має пролягти річкою Мухавець, Дніпро-Бугський канал, річкою Піна та Прип’ять до білорусько-українського кордону.

Цей проект створює платформу для розгляду проекту реалізації МВШ E40 відповідно до вимог Директиви ЄС із широким залучення громадськості до його обговорення та оцінки всіх ризиків з ним пов’язаних.

Нашою вимогою до уряду України є – забезпечити широке обговорення в країні питання доцільності реалізації проекту Е40 виходячи з національних інтересів, враховуючи міжнародні зобов’язання України, вимоги національного законодавства, а також те, що Україна сповідує європейські цінності.

 

Віталій Вікторович Шаравара

Віталій Вікторович Шаравара
Sharavara Vitalii – Executive Director of NECU
Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля; євроінтеграція законодавства в сфері оцінки впливу на довкілля; збалансований розвиток; екологія міських систем; проблеми техногенного забруднення та охорони довкілля; моніторинг довкілля; управління та поводження з відходами; екологічна безпека територій та акваторій; військова екологія.
Контакти: v.sharavara@necu.org.ua

Георгій Костянтинович Веремійчик

Георгій Костянтинович Веремійчик
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ НЕЦУ
Veremiychyk Heorhiy — Head of the NECU Climate Change Department
Професійні інтереси: політика у сфері зміни клімату, впровадження європейських норм та механізмів в українське природоохоронне законодавство, перехід на засади збалансованого низьковуглецевого розвитку; екологічний аудит, моніторинг та контроль якості повітря; водний менеджмент; впровадження принципу екоімперативу як засадничої підвалини уявлення про розумний суспільний розвиток.
Контактиveremiychyk@necu.org.ua

Віталій Володимирович Цокур

Віталій Володимирович Цокур
ЮРИСТ-АНАЛІТИК НЕЦУ
Tsokur Vitalii – lawyer of NECU
Професійні інтереси: представництво та захист інтересів у судах, юридична експертиза, підготовка рекомендацій у різних сферах юридичної діяльності, аналітична робота у сферах: пошук та оцінка відомостей про фізичних осіб, майновий стан, притягнення до відповідальності, вчинення правопорушень, ризики зайняття публічних посад; пошук та оцінка відомостей про юридичних осіб, зв’язки, ознаки фіктивності, дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності; аналіз кейсів у сфері природокористування, енергетики, розвитку внутрішнього водного транспорту та ін.
Контактиvitaliitsokur@gmail.com

Анастасія Володимирівна Чепорнюк

Анастасія Володимирівна Чепорнюк
МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ
Cheporniuk Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU
Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Алла Володимирівна Яцків

Алла Володимирівна Яцків
ЕКСПЕРТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Yatskiv Alla – expert of the climate change department
Професійні інтереси: моніторинг державної політики в розробці та реалізації A European Green Deal; моніторинг довкілля; міжнародна комунікація; оцінка впливу інфраструктурних об’єктів на природо-заповідний фонд; екологічна безпека територій; оцінка впливу на довкілля.
Контактиa.yatskiv@necu.org.ua
Тетяна Анатоліївна Єлманова

Тетяна Анатоліївна Єлманова
БУХГАЛТЕР
Yelmanova Tetiana – accountant
Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.
Контактиotpj@ukr.net

Віталій Вадимович Гулевець

Віталій Вадимович Гулевець
МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ
Hulevets Vitalii – information technology manager of NECU
Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.
Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Сайт Міжнародної коаліції протидії Е40 – https://savepolesia.org 

До Коаліції увійшли 5 організацій із 4 країн:

  • Кординатор проекту: Frankfurt Zoological Society (FZS) – Німеччина;
  • «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (BirdLife Belarus) – Білорусь;
  • «Багна» (Bahna) – Білорусь;
  • Польське товариство охорони птахів (Polish Society for the Protection of Birds – OTOP) – Польша;
  • Національний екологічний центр України (National Ecological Centre of Ukraine – NECU) – Україна.

Новини