НЕЦУ пропагує перехід на інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, впровадження інституту басейнових рад як керівних органів управління річковими басейнами.

Ми виступаємо за впровадження екосистемного підходу при управлінні водними ресурсами, мінімізації впливу гідроенергетики на довкілля.

НЕЦУ активно захищає ділянки з живою природою, насамперед з унікальними популяціями видів рослин і тварин.

У співпраці з державними органами, ми ведемо підготовчу роботу для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, а також відслідковуємо дотримання природоохоронного законодавства на заповідних територіях.

НЕЦУ системно працює над посиленням ролі України в глобальній боротьбі зі зміною клімату. Серед наших пріоритетів сприяння скороченню викидів парникових газів та переходу на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 р., адаптації до змін клімату.

У фокусі нашої уваги енергетика, транспорт, сільське господарство. НЕЦУ виступає за впровадження принципів збалансованого розвитку у всі сектори промисловості.

Ми виступаємо за перехід на відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності та енергозбереження, екологізацію всіх видів транспорту.

Серед наших пріоритетів – сприяння переходу до ведення органічного землеробства, тваринництва і рослинництва, недопущення будівництва великих тваринницьких комплексів, вкрай небезпечних для довкілля

Діяльність НЕЦУ направлена на сприяння процесу адаптації українського національного законодавства до законодавства ЄС, імплементацію директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію України та ЄС.

Ми працюємо над горизонтальною складовою екополітики шляхом її інтеграції в галузеві політики через процедури CEO та ОВД.