Неурядові громадські природоохоронні організації Польщі, Білорусі, України та Німеччини оприлюднили позиційний документ відносно загроз проекту міжнародного водного шляху (МВШ) E40. Позиційний документ обґрунтовує недоцільність та неможливість реалізації проекту Е40, що  призведе до руйнації екосистеми Полісся – одного із останніх регіонів Європи, що не зазнали відчутного впливу людини.

МВШ Е40 за проектом має з’єднати Балтійське море (порт Гданськ, Польща) з Чорним (порт Херсон, Україна). Розробники проекту припускають, що МВШ E40 стане новим торговельним шляхом між портами Балтійського та Чорного морів, сприятиме залученню інвестиції в регіон та створить нові робочі місця. Проте НЕЦУ і громадські організації інших країн вважають, що проект Е40 стане катастрофою для Полісся. Будівництво та експлуатація водного шляху передбачає зміну гідроморфологічних умов всього регіону Полісся, що призведе до деградації цінних територій водно-болотних угідь, які перебувають під національним та міжнародним захистом як ареал оселищ цінних біотипів, та низки вразливих природних територій України. Полісся є невід’ємною складовою природної системи регулювання запасів водних ресурсів Європи та клімату в регіоні.

Позиційний документ підготовлений коаліцією природоохоронних неурядових організації різних країн до якої увійшли: «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (BirdLife Belarus) та «Багна» (Bahna), Беларусь; «Франкфуртське зоологічне товариство» (Frankfurt Zoological Society – FZS), Німеччина; Польське товариство охорони птахів (Polish Society for the Protection of Birds – OTOP); Національний екологічний центр України (National Ecological Centre of Ukraine – NECU). Члени коаліції єдині в бажані зберегти природні річкові екосистеми для майбутніх поколінь. Коаліція ставить завдання допомогти урядам та громадянам своїх і сусідніх країн, забезпечити збереження існуючих природоохоронних територій між Балтійським та Чорним морями.

Гасло Коаліції: «Зупинимо E40! Для річок! Назавжди!»

 

Переглянути Позиційний документ «Природні цінності Полісся і водний шлях Е40»