Руслан Борисович Гаврилюк

Ruslan Havryliuk — Chairman of the NECU Council

Професійні інтереси: охорона підземних вод від техногенного забруднення, формування та трансформація нафтохімічного забруднення геологічного середовища, методи його ліквідації, моніторинг довкілля, відновлювальна енергетика, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, збалансований розвиток геологічної галузі, екологічна політика та ін.

Контакти: gavrilyuk.ruslan@gmail.com

Ганна Валеріївна Коломієць

Hanna Kolomiyets – Deputy Chairman of the Council of NECU

Голова Миколаївської філії НЕЦУ

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, заповідна справа, судинні рослини, антропогенний вплив на екосистеми, можливості неурядових організацій, енергетичні установки, екологічні проблеми Миколаївського регіону та ін.

Контакти: koloanka@gmail.com

Олег Олександрович Бондаренко

Olegh Bondarenko — Deputy Chairman of the Council of NECU

Учасник відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін», Член Громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання України, член Національної комісії з радіаційного захисту України, заступник директора, відповідальний за координацію проектів у зоні відчуження Чорнобиля

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.

Контакти: o.o.bondarenko@gmail.com

Олег Михайлович Деркач

ЧЛЕН РАДИ НЕЦУ

Olegh Derkach – member of the NECU Council

Директор Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», директор Південної філії Інституту екології НЕЦУ

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, проблеми збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття, розвиток екологічної освіти, екотуризм, створення та охорона ландшафтних парків та ін.

Контакти: oleh.derkach@gmail.com

Дмитро Вадимович Гулевець

ЧЛЕН РАДИ НЕЦУ

Dmytro Hulevets – member of the NECU Council

Голова Київського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін»

Професійні інтереси: екологічна безпека, оцінка впливу на довкілля (ОВД), стратегічна екологічна оцінка (СЕО), енергоефективні технології, альтернативна енергетика та ін.

Контакти: d.gulevets@necu.org.uagulevets@gmail.com

Микола Миколайович Близнюк

Mykola Blyzniuk – member of the NECU Council

Учасник та один із засновників Косівського осередку НЕЦУ (Івано-Франківська область), організатор ГО «Едельвейс»

Професійні інтереси: громадський екологічний рух, екологічна освіта, місцеві екологічні плани дій, екологічний дизайн, екологічні проблеми Івано-Франківського регіону та ін.

Контакти: edelweis@online.ua

Інна Вікторівна Тимченко

Inna Tymchenko – member of the NECU Council

Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,зміни клімату, проблеми збереження водних ресурсів, моніторинг довкілля, відновлювальні джерела енергії, екологічна освіта.

Контакти: inna.tymchenko@nuos.edu.ua

Галина Петрівна Проців

Halyna Protsiv – member of the NECU Council

Голова Тернопільського обласного відокремленого підрозділу НЕЦУ

Професійні інтереси: екологічне інформування, екопросвіта та освіта для сталого розвитку; організація роботи екологічних таборів для дітей та молоді; робота з місцевими громадами; вивчення, стан і збереження водних ресурсів; вивчення і збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; природно-заповідний фонд; розвиток екомережі та сталого розвитку сільських територій; зелені зони у населених пунктах; організація та проведення громадських природоохоронних кампаній та природоохоронних масових заходів; протидія корупції в екологічній сфері.

Контактиkraykvitka@gmail.com

Дмитро Анатолійович Іванов

Dmytro Ivanov – member of the NECU Council

Професійні інтереси: екосистемний підхід, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, процедура громадських слухань з екологічних питань, водна політика, екологічна оцінка об’єктів гідроенергетики, екологічна освіта для сільських громад, взаємодія громад та об’єктів ПЗФ.

Контакти: divanov@ukr.net