Георгій Костянтинович Веремійчик

Veremiychyk Heorhiy — Head of the NECU Climate Change Department

Професійні інтереси: політика у сфері зміни клімату, впровадження європейських норм та механізмів в українське природоохоронне законодавство, перехід на засади збалансованого низьковуглецевого розвитку; екологічний аудит, моніторинг та контроль якості повітря; водний менеджмент; впровадження принципу екоімперативу як засадничої підвалини уявлення про розумний суспільний розвиток.

Контактиveremiychyk@necu.org.ua

Віталій Володимирович Цокур

ЮРИСТ-АНАЛІТИК НЕЦУ

Tsokur Vitalii – lawyer of NECU

Професійні інтереси: представництво та захист інтересів у судах, юридична експертиза, підготовка рекомендацій у різних сферах юридичної діяльності, аналітична робота у сферах: пошук та оцінка відомостей про фізичних осіб, майновий стан, притягнення до відповідальності, вчинення правопорушень, ризики зайняття публічних посад; пошук та оцінка відомостей про юридичних осіб, зв’язки, ознаки фіктивності, дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності; аналіз кейсів у сфері природокористування, енергетики, розвитку внутрішнього водного транспорту та ін.

Контактиvitaliitsokur@gmail.com

Тетяна Анатоліївна Єлманова

БУХГАЛТЕР

Yelmanova Tetiana – accountant

Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.

Контактиotpj@ukr.net

Олег Олександрович Бондаренко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Bondarenko Oleh – expert on radioecology and energy security

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.

Контактиo.o.bondarenko@gmail.com

Анастасія Володимирівна Невмержицька

МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ

Nevmerzhytska Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU

Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.

Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Юлія Костянтинівна Христинченко

ЕКСПЕРТ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, МЕНЕДЖЕР З КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Khrystynchenko Yuliia  – Energy Expert, Communications Technology Manager

Професійні інтереси: розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, освітня екологічна діяльність, комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.

Контакти: xryst@gw.necu.org.ua 

Інокентій Владиславович Горобцов

МОЛОДШИЙ ЕКСПЕРТ З МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Horobtsov Inokentii – Junior expert on air quality monitoring and control

Професійні інтереси: системний аналіз взаємозв’язків між видами і популяціями, та їхніми екосистемами, еволюційна екологія, моніторинг та управління якістю навколишнього середовища, менеджмент штучних та напівштучних екосистем, новітні технології у екологічній сфері.

Контакти: inimyo@gw.necu.org.ua

Віталій Вадимович Гулевець

МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ

Gulevets Vitalii – information technology manager of NECU

Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.

Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Дмитро Анатолійович Іванов

ГОЛОВА КАНІВСЬКОГО ВП НЕЦУ

Ivanov Dmytro – Head of the NECU Kaniv Department

Професійні інтереси: екосистемний підхід, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, процедура громадських слухань з екологічних питань, водна політика, екологічна оцінка об’єктів гідроенергетики, екологічна освіта для сільських громад, взаємодія громад та об’єктів ПЗФ.

Контакти: divanov@ukr.net

Експерти

Юрій Григорович Масікевич

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Голова Чернівецького відокремленого підрозділу «Крона»

Професійні інтереси: фізіологія рослин, біохімія, екомережі, створення та охорона національних природних парків, охорона довкілля Карпатського регіону, вирішення національних та транскордонних проблем екологічної безпеки, заповідання, антропогенний вплив на довкілля, законодавче екологічне право та ін. 

Контакти: yumasik@meta.ua

Інна Вікторівна Тимченко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ЕКООСВІТИ, ОВД, СЕО, РОЗВИТКУ ВДЕ

Tymchenko Inna – Expert in environmental education, EIA, SEO, and RES development

Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,зміни клімату, проблеми збереження водних ресурсів, моніторинг довкілля, відновлювальні джерела енергії, екологічна освіта.

Контакти: inna.tymchenko@nuos.edu.ua

Марина Віталіївна Козловська

ЕКСПЕРТКА З ПИТАНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА УНОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Kozlovska Maryna – 

Професійні інтереси: інституційні питання метрології та стандартизації в плануванні та оцінюванні динаміки параметрів сталого розвитку; координування з програмами захисту прав людини, гуманітарної допомоги в умовах збройних конфліктів.

Контакти: ecoresearch8@gmail.com

Віктор Павлович Мельничук

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ, КООРДИНАТОР ВОДНОГО НАПРЯМУ НЕЦУ

Melnychuk Viktor – 

Професійні інтереси:

Контакти: viktor.p.melnychuk@gmail.com

Оксана Григорівна Тарасова

Член Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Tarasova – Member of the local branch of NECU «Wind of Change», water policy expert

Професійні інтереси: інтереси: морська політика, оцінка впливу на довкілля, стратегічна довкільна оцінка, поводження з відходами, аналіз впровадження міжнародних довкільних конвенцій в Україні, екосистемний підхід до управління людською діяльністю, збереження біорізноманіття та ландшафтів, збереження природоохоронних територій.

Контактиtarasova.oksana@gmail.com

Наталія Володимирівна Мовчан

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Movchan Nataliia – 

Професійні інтереси:

Контакти: 

Галина Петрівна Проців

Protsiv Halyna – 

Голова Тернопільського обласного відокремленого підрозділу НЕЦУ

Професійні інтереси: екологічне інформування, екопросвіта та освіта для сталого розвитку; організація роботи екологічних таборів для дітей та молоді; робота з місцевими громадами; вивчення, стан і збереження водних ресурсів; вивчення і збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; природно-заповідний фонд; розвиток екомережі та сталого розвитку сільських територій; зелені зони у населених пунктах; організація та проведення громадських природоохоронних кампаній та природоохоронних масових заходів; протидія корупції в екологічній сфері.

Контакти: kraykvitka@gmail.com

Михайло Васильович Дребет

ЕКСПЕРТ З ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Mykhailo V. Drebet – National Nature Park «Podilski Tovtry», Head of research department, Senior Research

Професійні інтереси: моніторинг біорізноманіття, фауна кажанів України.

 Participation in global biodiversity monitoring Projects: European Breeding Bird Atlas – EBBA2 – 2013-2017; EMMA II – Updating the European Atlas (2020).

Контакти: mikedrebet@gmail.com

Катерина Вікторівна Журбас

Член Ради Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Kateryna Zhurbas — Member of the Council of NECU local branch «Wind of Change»,
sustainable urban development expert

Професійні інтереси: сталий розвиток міського середовища, розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, моніторинг та управління якістю повітря у містах, поводження та управління відходами.

Контактиkzhurbas08@gmail.com

Бойченко С. Г.

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ І КЛІМАТОЛОГІЇ