Георгій Костянтинович Веремійчик

Veremiychyk Heorhiy — Head of the NECU Climate Change Department

Професійні інтереси: політика у сфері зміни клімату, впровадження європейських норм та механізмів в українське природоохоронне законодавство, перехід на засади збалансованого низьковуглецевого розвитку; екологічний аудит, моніторинг та контроль якості повітря; водний менеджмент; впровадження принципу екоімперативу як засадничої підвалини уявлення про розумний суспільний розвиток.

Контактиveremiychyk@necu.org.ua

Віталій Володимирович Цокур

ЮРИСТ-АНАЛІТИК НЕЦУ

Tsokur Vitalii – lawyer of NECU

Професійні інтереси: представництво та захист інтересів у судах, юридична експертиза, підготовка рекомендацій у різних сферах юридичної діяльності, аналітична робота у сферах: пошук та оцінка відомостей про фізичних осіб, майновий стан, притягнення до відповідальності, вчинення правопорушень, ризики зайняття публічних посад; пошук та оцінка відомостей про юридичних осіб, зв’язки, ознаки фіктивності, дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності; аналіз кейсів у сфері природокористування, енергетики, розвитку внутрішнього водного транспорту та ін.

Контактиvitaliitsokur@gmail.com

Тетяна Анатоліївна Єлманова

БУХГАЛТЕР

Yelmanova Tetiana – accountant

Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.

Контактиotpj@ukr.net

Олег Олександрович Бондаренко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Bondarenko Oleh – expert on radioecology and energy security

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.

Контактиo.o.bondarenko@gmail.com

Оксана Григорівна Тарасова

Член Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Tarasova – Member of the local branch of NECU «Wind of Change», water policy expert

Професійні інтереси: інтереси: морська політика, оцінка впливу на довкілля, стратегічна довкільна оцінка, поводження з відходами, аналіз впровадження міжнародних довкільних конвенцій в Україні, екосистемний підхід до управління людською діяльністю, збереження біорізноманіття та ландшафтів, збереження природоохоронних територій.

Контактиtarasova.oksana@gmail.com

Катерина Вікторівна Журбас

Член Ради Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Kateryna Zhurbas — Member of the Council of NECU local branch «Wind of Change»,
sustainable urban development expert

Професійні інтереси: сталий розвиток міського середовища, розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, моніторинг та управління якістю повітря у містах, поводження та управління відходами.

Контактиkzhurbas08@gmail.com

Віталій Вікторович Шаравара

Sharavara Vitalii

Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля; євроінтеграція законодавства в сфері оцінки впливу на довкілля; збалансований розвиток; екологія міських систем; проблеми техногенного забруднення та охорони довкілля; моніторинг довкілля; управління та поводження з відходами; екологічна безпека територій та акваторій; військова екологія.

Контакти:  v.sharavara@necu.org.ua

Алла Володимирівна Яцків

ЕКСПЕРТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Yatskiv Alla – expert of the climate change department

Професійні інтереси: моніторинг державної політики в розробці та реалізації A European Green Deal; моніторинг довкілля; міжнародна комунікація; оцінка впливу інфраструктурних об’єктів на природо-заповідний фонд; екологічна безпека територій; оцінка впливу на довкілля.

Контактиa.yatskiv@necu.org.ua

Анастасія Володимирівна Чепорнюк

МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ

Cheporniuk Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU

Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.

Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Віталій Вадимович Гулевець

МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ

Hulevets Vitalii – information technology manager of NECU

Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.

Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Дмитро Анатолійович Іванов

ЧЛЕН КАНІВСЬКОГО ВП НЕЦУ

Контакти: divanov@ukr.net

Експерти

Дребет М. В.

ЕКСПЕРТ З ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Бойченко С. Г.

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ І КЛІМАТОЛОГІЇ

Тимченко І. В.

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Козловська М. В.

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ