Георгій Костянтинович Веремійчик

Veremiychyk Heorhiy — Head of the NECU Climate Change Department

Професійні інтереси: політика у сфері зміни клімату, впровадження європейських норм та механізмів в українське природоохоронне законодавство, перехід на засади збалансованого низьковуглецевого розвитку; екологічний аудит, моніторинг та контроль якості повітря; водний менеджмент; впровадження принципу екоімперативу як засадничої підвалини уявлення про розумний суспільний розвиток.

Контактиveremiychyk@necu.org.ua

Віталій Володимирович Цокур

ЮРИСТ-АНАЛІТИК НЕЦУ

Tsokur Vitalii – lawyer of NECU

Професійні інтереси: представництво та захист інтересів у судах, юридична експертиза, підготовка рекомендацій у різних сферах юридичної діяльності, аналітична робота у сферах: пошук та оцінка відомостей про фізичних осіб, майновий стан, притягнення до відповідальності, вчинення правопорушень, ризики зайняття публічних посад; пошук та оцінка відомостей про юридичних осіб, зв’язки, ознаки фіктивності, дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності; аналіз кейсів у сфері природокористування, енергетики, розвитку внутрішнього водного транспорту та ін.

Контактиvitaliitsokur@gmail.com

Тетяна Анатоліївна Єлманова

БУХГАЛТЕР

Yelmanova Tetiana – accountant

Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.

Контактиotpj@ukr.net

Олег Олександрович Бондаренко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Bondarenko Oleh – expert on radioecology and energy security

Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.

Контактиo.o.bondarenko@gmail.com

Оксана Григорівна Тарасова

Член Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Tarasova – Member of the local branch of NECU «Wind of Change», water policy expert

Професійні інтереси: інтереси: морська політика, оцінка впливу на довкілля, стратегічна довкільна оцінка, поводження з відходами, аналіз впровадження міжнародних довкільних конвенцій в Україні, екосистемний підхід до управління людською діяльністю, збереження біорізноманіття та ландшафтів, збереження природоохоронних територій.

Контактиtarasova.oksana@gmail.com

Катерина Вікторівна Журбас

Член Ради Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Kateryna Zhurbas — Member of the Council of NECU local branch «Wind of Change»,
sustainable urban development expert

Професійні інтереси: сталий розвиток міського середовища, розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, моніторинг та управління якістю повітря у містах, поводження та управління відходами.

Контактиkzhurbas08@gmail.com

Алла Володимирівна Яцків

ЕКСПЕРТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Yatskiv Alla – expert of the climate change department

Професійні інтереси: моніторинг державної політики в розробці та реалізації A European Green Deal; моніторинг довкілля; міжнародна комунікація; оцінка впливу інфраструктурних об’єктів на природо-заповідний фонд; екологічна безпека територій; оцінка впливу на довкілля.

Контактиa.yatskiv@necu.org.ua

Анастасія Володимирівна Невмержицька

МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ

Nevmerzhytska Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU

Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.

Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Віталій Вадимович Гулевець

МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ

Hulevets Vitalii – information technology manager of NECU

Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.

Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Дмитро Анатолійович Іванов

ГОЛОВА КАНІВСЬКОГО ВП НЕЦУ

Ivanov Dmytro – Head of the NECU Kaniv Department

Професійні інтереси: екосистемний підхід, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, процедура громадських слухань з екологічних питань, водна політика, екологічна оцінка об’єктів гідроенергетики, екологічна освіта для сільських громад, взаємодія громад та об’єктів ПЗФ.

Контакти: divanov@ukr.net

Експерти

Інна Вікторівна Тимченко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ЕКООСВІТИ, ОВД, СЕО, РОЗВИТКУ ВДЕ

Tymchenko Inna – 

Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,зміни клімату, проблеми збереження водних ресурсів, моніторинг довкілля, відновлювальні джерела енергії, екологічна освіта.

Контакти: inna.tymchenko@nuos.edu.ua

Марина Віталіївна Козловська

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ

Kozlovska Maryna – 

Професійні інтереси: 

Контакти: ecoresearch8@gmail.com, agrorynok@ukr.net

Віктор Павлович Мельничук

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ, КООРДИНАТОР ВОДНОГО НАПРЯМУ НЕЦУ

Melnychuk Viktor – 

Професійні інтереси:

Контакти: viktor.p.melnychuk@gmail.com

Наталія Володимирівна Мовчан

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Movchan Nataliia – 

Професійні інтереси:

Контакти: 

Галина Петрівна Проців

Protsiv Halyna – 

Голова Тернопільського обласного відокремленого підрозділу НЕЦУ

Професійні інтереси: екологічне інформування, екопросвіта та освіта для сталого розвитку; організація роботи екологічних таборів для дітей та молоді; робота з місцевими громадами; вивчення, стан і збереження водних ресурсів; вивчення і збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; природно-заповідний фонд; розвиток екомережі та сталого розвитку сільських територій; зелені зони у населених пунктах; організація та проведення громадських природоохоронних кампаній та природоохоронних масових заходів; протидія корупції в екологічній сфері.

Контакти: kraykvitka@gmail.com

Михайло Васильович Дребет

ЕКСПЕРТ З ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Mykhailo V. Drebet – National Nature Park «Podilski Tovtry», Head of research department, Senior Research

Професійні інтереси: моніторинг біорізноманіття, фауна кажанів України.

 Participation in global biodiversity monitoring Projects: European Breeding Bird Atlas – EBBA2 – 2013-2017; EMMA II – Updating the European Atlas (2020).

Контакти: mikedrebet@gmail.com

Бойченко С. Г.

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ І КЛІМАТОЛОГІЇ