Екосистемні послуги річок у країнах Східного партнерства досить часто недооцінюються, що призводить до їх втрати в умовах надмірного регулювання річок, насамперед для гідроенергетичних цілей. Ситуація погіршується при будівництві нових ГЕС без належної екологічної оцінки наслідків таких споруд. Останнє обумовлене недосконалим законодавством держав Східного партнерства у сфері управління водними ресурсами, слабкими регуляторними та методологічними інструментами для оцінки впливу на навколишнє середовище планів, програм і проектів, відсутністю прозорості процедур прийняття рішень, низьким рівнем доступу громадськості до екологічної інформації та розуміння власної ролі у прийнятті рішень.

Проект спрямований на виявлення специфічних особливостей екосистемного підходу до енергетичних проектів, програм і планів у чотирьох країнах Східного партнерства. Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та шляхів їх усунення.

Проект передбачає сприяння роботі Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» в одній з найбільш актуальних напрямків – запровадження норм горизонтального екологічного законодавства в енергетичній сфері. Ця тема була в центрі уваги національних Форумів громадянського суспільства протягом останніх кількох років, і нещодавно вона зайняла першу позицію в актуальності роботи РГ-3.

Проект передбачає повну участь неурядових екологічних та інших організацій громадянського суспільства у сприянні європейській інтеграції країн Східного партнерства шляхом зміцнення діалогу між громадянським суспільством, національними урядами та ЄС.

Проект сприятиме зміцненню ролі ФГС у розвитку Східноєвропейського партнерства та у європейських інтеграційних процесів.

Проект фінансується  через схему Регрантингу 2019 р. Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. Партнерською організацією, що фінансово сприяє схемі Регрантингу ФГС СхП є Національний фонд підтримки демократії (NED).

Проект був відібраний для імплементації  в рамках діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека».

Фінансується Європейським Союзом

 

«Ця сторінка створена й управляється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національного екологічного центру України та Партнерів проекту і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу»

Метою проекту є сприяння інтеграції екосистемного підходу та розгляду екосистемних послуг у галузеву економічну діяльність (а саме, розвиток гідроенергетики та комплексне управління водними ресурсами), що передбачено горизонтальними директивами ЄС та відповідними конвенціями, сторонами яких є країни Східного Партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації планів, програм та проектів гідроенергетики.

Руслан Борисович Гаврилюк

(Ruslan Havryliuk), 1977 Приєднався до НЕЦУ в 2016 р. В 1999 р. закінчив геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація –магістр гідрогеології та інженерної геології. В 1999 – 2002 рр. навчався на тому ж факультеті в аспірантурі. З 2002 р. працює в Інституті геологічних наук НАН України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до вченого секретаря.  Читати далі

Оксана Грогорівна Тарасова

Освіта: в 1972 році закінчила Хіміко-технологічний інститут ім. Д.І.Менделєєва, кваліфікація – інженер-хімік, спеціалізація – радіаційна хімія. В 1993 здобула ступень кандидата хімічних наук як здобувач (за спеціалізацією – охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів) в Російському хіміко-технологічному університеті ім. Д. І. Менделєєва. Є автором понад 70 публікацій. Читати далі

 

Віктор Павлович Мельничук

(VictorMelnychuk), 1965 Віктор долучився до НЕЦУ в 1993 році. В 1989 році закінчив Біологічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка (вступ – 1982 рік, 1985 рік – поновлення після строкової військової служби). За фахом – зоолог, викладач біології та хімії. Професійні інтереси: водні комахи, системна екологія, гідробіологія, енергетика та біотичні баланси водних екосистем, якість води, збереження …Читати далі

Галина Петрівна Проців

(Halyna Protsiv), 1966 Галина долучилась до НЕЦУ в 2000 році, в час створення добровільного об’єднання громадян, неурядових організацій та місцевих громад – Української річкової мережі (УРМ). Активно співпрацювала з 90-х рр. із Романом Хімком у Західній Україні з питань вивчення екологічного стану річок басейну Дністра, екологічної освіти та виховання. З 2005 року активний учасник та … Читати далі

 

Віталій Вікторович Шаравара

Керівник проектів НЕЦУ, Член Ради НЕЦУ, Голова Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Зелені Товтри» (Хмельницька обл.) Долучився до НЕЦУ в лютому 2016 року. В січні 2017 року став ініціатором створення Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Зелені Товтри». З вересня 2018 року директор виконавчий Національного екологічного центру України. Освіта: З 2003 по 2008 рр. Навчався в Інституті … Читати далі

 • null
  Національний екологічний центр України

  Провідний партнер

 • null
  Міжнародна екологічна асоціація захисників річки «Eco-TIRAS» (Республіка Молдова)
 • null
  Екологічна та культурна неурядова громадська організація «Хазер» (Республіка Вірменія)
 • null
  Азербайджанське орнітологічне товариство (Республіка Азербайджан)
 • null
  Громадська організація «Екосфера» (м. Ужгород, Україна)

Новини проєкту