Кишинів, 28 червня 2019 року 

Україна і Республіка Молдова мають низький рівень впровадження екосистемного підходу в процедури оцінки впливу на довкілля для гідроенергетичних проектів. Це унеможливлює отримання об’єктивних даних щодо довкілля у процесі оцінки проектів малої та великої гідроенергетики, які активно просуваються останніми роками в басейні Дністра.

 Екосистемні послуги річок залишаються недооціненими. Відсутні загальноприйняті методики економічної оцінки цих послуг. Більше того, при оцінці впливу гідроенергетики на довкілля, переважно навіть не визначається перелік екосистемних послуг річок, що може призвести до їх втрати в майбутньому, а для мешканців басейну – погіршення умов життя в цілому. Питання прогалин оцінки екосистемних послуг та шляхів впровадження екосистемного підходу до об’єктів гідроенергетики, обговорювались 28 червня 2019 р. в Кишиневі, підсумки якого були підведені на прес-конференції.

Ілля Тромбіцький, виконавчий директор Міжнародноъ екологічної асоціації охоронців річки «Eco-Tiras»: «На семінарі розглянуто стан імплементації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи, що має сприяти покращенню ситуації в транскордонній співпраці Молдови і України щодо управління водними ресурсами. Експертами приділяється особлива увага розробці політик, за допомогою яких гідроенергетика стане більш дружньою до екосистем».

Екосистемний підхід впроваджений Конвенцією про біорізноманіття (1992), його застосування спрямоване на досягнення балансу між трьома цілями: збереження біорізноманіття, його сталого використання і справедливого розподілу вигод від використання природних ресурсів.

Руслан Гаврилюк, голова Національного екологічного центру України: «Країни Східного партнерства – Вірменія, Азербайджан, Молдова і Україна є сторонами Конвенції про біорізноманіття, що визначає їх відданість реалізації екосистемного підходу та екосистемних послуг, розробці відповідних національних стратегій і планів дій. У той же час, аналіз проведений експертами проекту показує, що така відданість залишається не реалізованою на практиці».

В ході семінару обговорювались досягнення україно-молдовської співпраці в басейні річки Дністер. Раду Казаку, заступник Директора Водного агентства Республіки Молдова «Appele Moldova», відзначив значний прогрес і гарні взаємовідносини країн в рамках роботи Дністровської басейнової комісії та наголосив на необхідності проведення конференцій з метою визначення подальших кроків для збереження екосистем Дністра.

Член-кореспондент Академії наук Республіки Молдови Олена Зубкова загострила увагу на негативних впливах потенційного будівництва 6-ти ГЕС на Дністрі: «Я вважаю, що проблема повинна бути вирішена на політичному рівні, тому що екологи вже зрозуміли всю силу впливу ГЕС на екосистеми. І партнери з України бачать, що відбувається».

Експерт проекту з Національного екологічного центру України Галина Проців вважає, що якщо намір побудувати нові гідроелектростанції на Дністрі здійсниться, існує ризик того, що буде руйнація екосистеми всього басейну, що завдасть потужного негативного впливу і на населення: «Місцеве населення вкрай обурене цими намірами. Люди, завдяки активності громадського сектора і академічних кіл, стали більш поінформованими. При прийнятті рішень необхідно враховувати думку населення, інтереси якого в першу чергу будуть зачеплені».

Допомогти у застосуванні екосистемного підходу можуть євроінтеграційні зобов’язання України і Молдови. Віктор Мельничук, координатор водного напряму Національного екологічного центру України та експерт проекту наголосив: «Україна і Молдова мають зобов’язання відповідно до Угод про асоціацію з ЄС, а також як сторони міжнародних конвенцій, протоколів тощо. В рамках виконання цих зобов’язань в наших країнах відбуваються демократичні перетворення, які сприяють формуванню діалогу в водному секторі між екологами, органами влади, громадськістю, науковцями та іншими заінтересованими сторонами. Наявність діалогу є гарною основою для застосування екосистемного підходу в процесі прийняття рішень щодо розвитку гідроенергетики, а також впровадження інтегрованого управління водними ресурсами».

Семінар був проведений Національним екологічним центром України та Міжнародною асоціацією охоронців річки «Eco-Tiras» в рамках проекту «Екосистемний підхід до гідроенергетиці: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи».

Проект реалізується через схему Регрантінга-2019 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. Його зміст є виключною відповідальністю Національного екологічного центру України та партнерів проекту і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу.

English version

Завантажити прес-реліз національного семінару в Молдові (українською)

Завантажити прес-реліз національного семінару в Молдові (англійською)

Завантажити прес-реліз національного семінару в Молдові (російською)

Інформація Національного екологічного центру України