Автори: Оксана Тарасова, Руслан Гаврилюк, Iлля Тромбицький, Aрам Габрієлян, Ельчін Султанов та Oксана Станкевич-Волосянчук.

Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства / О. Тарасова, Р. Гаврилюк, I. Тромбицький, A. Габрієлян, Е. Султанов та O. Станкевич-Волосянчук

У цій брошурі представлено проект «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння виконанню європейських вимог до розвитку гідроенергетичного сектора в державах Східного партнерства», який спрямований на виявлення специфічних особливостей оцінки впливу на навколишнє середовище гідроенергетичних проектів, програм і планів в чотирьох країнах Східного партнерства – Азербайджані, Вірменії, Молдові та Україні.

Загальна мета проекту –  сприяти інтеграції екосистемного підходу та врахуванню екосистемних послуг в галузеву економічну діяльність (а саме, розвиток гідроенергетики та інтегроване управління водними ресурсами), що передбачено горизонтальними екологічними директивами ЄС та відповідними конвенціями, учасниками яких є партнерство Східного партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації гідроенергетичних планів, програм та проектів.

Екосистемні послуги річок у країнах Східного партнерства часто недооцінені, що призводить до їх втрати у разі надмірної зарегульованості річок, насамперед для гідроенергетичних цілей. Ситуація погіршується під час будівництва нових гідроелектростанцій без належної екологічної оцінки впливів від таких споруд. Останнє пояснюється недосконалим законодавством держав Східного партнерства у галузі управління водними ресурсами, слабкими нормативно-методичними інструментами оцінки впливу планів, програм та проектів на довкілля, недостатньою прозорістю процедур прийняття рішень, низьким рівнем доступу громадськості до інформації про довкілля та розуміння її ролі у прийнятті рішень та вибіркового підходу до “верховенства права”.

Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та шляхів їх усунення.

Проект сприяє зміцненню ролі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у розвитку партнерства та в євроінтеграційних процесах в регіоні.

Eng_2+vs

Завантажити: Брошура: Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства