Автори: Оксана Станкевич-Волосянчук, Руслан Гаврилюк, Віталій Шаравара

 Екосистемні послуги гірських річок Українських Карпат / О. Станкевич-Волосянчук, Р. Гаврилюк, В. Шаравара. – Ужгород: «РІК-У», 2019. – 32 ст.

Ця брошура розповідає про гірські річки Українських Карпат – їхні особливості, характер, гідрологічний режим, гідроенергетичний потенціал та як впливають на увесь цей комплекс особливостей зміни клімату. Окремий розділ присвячено розвитку малої гідроенергетики в Українських Карпатах та впливу МГЕС на гірські річкові екосистеми. Особлива увага фокусується на екосистемних послугах гірських річок Карпатського регіону України та на їх деградації внаслідок будівництва МГЕС. Рекомендовано студентам, журналістам, природоохоронцям, широкому колу читачів.

 Загальна мета проекту –  сприяти інтеграції екосистемного підходу та врахуванню екосистемних послуг в галузеву економічну діяльність (а саме, розвиток гідроенергетики та інтегроване управління водними ресурсами), що передбачено горизонтальними екологічними директивами ЄС та відповідними конвенціями, учасниками яких є партнерство Східного партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації гідроенергетичних планів, програм та проектів.

Екосистемні послуги річок у країнах Східного партнерства часто недооцінені, що призводить до їх втрати у разі надмірної зарегульованості річок, насамперед для гідроенергетичних цілей. Ситуація погіршується під час будівництва нових гідроелектростанцій без належної екологічної оцінки впливів від таких споруд. Останнє пояснюється недосконалим законодавством держав Східного партнерства у галузі управління водними ресурсами, слабкими нормативно-методичними інструментами оцінки впливу планів, програм та проектів на довкілля, недостатньою прозорістю процедур прийняття рішень, низьким рівнем доступу громадськості до інформації про довкілля та розуміння її ролі у прийнятті рішень та вибіркового підходу до “верховенства права”.

Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та шляхів їх усунення.

Проект сприяє зміцненню ролі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у розвитку партнерства та в євроінтеграційних процесах в регіоні.

Річки Карпатського регіону

Завантажити: Екосистемні послуги гірських річок Українських Карпат.pdf

English version