Гідроенергетика – це найпотужніший чинник регулювання річок, що приводить до незворотних змін у реальних екосистемах і впливає на всіх споживачах екосистемних послуг – кожного, хто живе в басейні річки. 

Національний семінар проекту «Екосистемний підхід до гідроенергетики: реалізація європейських вимог для розвитку гідроенергетики у країнах Східної Європи» відбувся 26 липня в м. Баку (готель Бульвар Сайд, Аяза Алієва, 3).

Організатори: Національний екологічний центр України та Азербайджанське орнітологічне товариство при підтримці Європейського Союзу та Форуму Громадської форуму Східного партнерства.

Загострення екологічної ситуації, пов’язаної з сучасним станом річок, привертає увагу широкої громадськості. Організації громадянського суспільства шукають шляхи та підходи  до впровадження екосистемного підходу та врахування екосистемних послуг в процесі прийняття рішень для розвитку гідроенергетики, а також у інтегрованому управлінні водними ресурсами в країнах Східного партнерства, зокрема в Азербайджані. Таке впровадження допоможе оцінити справжній вплив об’єктів гідроенергетики на довкілля.

Учасники семінару вважають за необхідне приділяти увагу в рамках екосистемного підходу наступим питанням під час роботи з водними об’єктами:

  1. Вважати обов’язковим впровадження екосистемного підходу з урахування всіх 12 принципів, зазначених в епохальній за своєю важливістю Конвенції з охорони біорізноманіття 1992 року (Ріо-де-Жанейро) на всіх рівнях роботи з водними об’єктами та, в першу чергу, під час оцінки впливу на довкілля, створення і реалізації планів управління водними об’єктами.
  2. Більше уваги приділяти питанням біорізноманіття будь-яких водних об’єктів (річок, водосховищ, каналів, озер тощо) під час проведення оцінки впливу на довкілля, беручи до уваги, що стійкість екосистем забезпечується природним рівнем біорізноманіття.
  3. Більше уваги приділяти питанням інфекційного забруднення вод тваринами –потенційними носіями інфекцій.
  4. Більше уваги приділяти питанням транскордонного забруднення водних об’єктів, шукати шляхи вирішення цих проблем навіть в умовах існуючих міжнародних конфліктів в басейнах транскордонних річок.
  5. Визнати необхідним створення відповідних державних та громадських структур на всіх рівнях влади і адміністративного поділу, які б були відповідальними за управління водними ресурсами на територіях, що заходяться під їх управлінням, створення необхідним планів управління та впровадження екосистемного підходу в управління водними ресурсами.  
  6. Розробити більш ефективні механізми впливу на країни, відповідальні за збитки, що наносяться екосистемам в басейнах транскордонних річок  в транскордонному контексті  та екосистемам на окупованих територіях.
  7. Визнати двосторонню угоду щодо річки Дністра між Молдовою та Україною гарним прикладом позитивного підходу в питаннях транскордонного використання водних ресурсів і вжити заходів щодо укладання подібних угод між іншими країнами Східного партнерства.

Метою проекту «Екосистемний підхід до розвитку гідроенергетики в країнах Східного партнерства: сприяння впровадженню європейських вимог у гідроенергетиці» є сприяння впровадженню стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля,  що передбачається горизонтальними директивами Європейського союзу та відповідними конвенціями, сторонами яких є країни Східного партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації планів, програм, проектів гідроенергетичної галузі, просування екосистемного  підходу до розвитку гідроенергетики та інтегрованого управління водними ресурсами.   

Проект впроваджується через схему Регрантинга-2019 Форуму громадянського суспільства за фінансової підтримки Європейського Союзу та громадянського суспільства в регіоні.  Його зміст є виключною відповідальністю Національного екологічного центру України, партнерів проекту і не обов’язково відображає точку зору Європейського союзу.

 

English version