НЕЦУ діє задля:

  • збереження біорізноманіття і здорового довкілля;
  • забезпечення якісного життєвого середовища в Україні;
  • формування екологічно свідомого громадянського суспільства;
  • європейської інтеграції України у сфері охорони довкілля;
  • переходу України на засади збалансованого розвитку, впровадження принципів екоімперативу та екосистемного підходу.

З цією метою НЕЦУ:

  • консолідує інтелектуальний, творчий, суспільний потенціал України, шукає та залучає до спільної діяльності усіх, хто має бажання та здатність до реалізації місії НЕЦУ, активно розвиває місцеві відокремлені підрозділи, зокрема, молодіжні (і навіть при навчальних закладах);
  • досліджує, вивчає, аналізує, систематизує та оприлюднює наявну наукову та іншу інформацію, позитивний досвід, ефективні методики і практики у сфері довкілля, екології, природокористування та дотичних напрямках;
  • розробляє сам та/або веде спільну роботу із колегами, партнерами, інституціями усіх форм власності (зокрема, міжнародними) над розробкою планів, концепцій, процедур, законодавчих актів та інших документів, реалізацією завдань, проектів, досліджень, програм тощо;
  • сприяє самоорганізації українців з метою колективного вирішення екологічних проблем та збереження довкілля, поширення екологічних знань та практик, з цією метою налагоджує та підтримує ефективні контакти між науковцями, екологами, фахівцями із охорони та управління станом довкілля, працівниками освіти, міжнародними експертами, представниками господарюючих суб’єктів, урядовцями, депутатами всіх рівнів, громадськими активістами тощо;
  • захищає спільні та індивідуальні інтереси членів НЕЦУ, їх родин та мешканців територій діяльності відокремлених підрозділів у праві на чисте довкілля.

Презентація Національного екологічного центру України.pdf

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) вдячний своїм засновникам, які
на початку 90-х доклали зусиль задля створення організації, а саме:

Антоненко Володимир Степанович

1954 р.н., ЗАТ “Страхова компанія «Брама життя»“, директор.

Гардашук Тетяна Василівна

1958 р. н., доктор філософських наук, Голова товариства «Зелена Україна», провідний науковий співробітник, зав. відділу Інституту філософії НАН України.

Глеба Юрій Юрійович

1949 р. н., доктор біологічних наук, профессор, академік НАН, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України (1988-1998), директор (із 1998 року почесний директор) Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Голубець Михайло Андрійович

1930 – 2016 р., доктор біологічних наук, професор, академік НАН України; народний депутат України (1990), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), директор Інституту екології Карпат НАН України.

Заєць Іван Олександрович

1952 р. н., народний депутат України (1-4 та 6-го скликань), перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністр екології та природних ресурсів України (2000-2001).

Костенко Юрій Іванович

1951 р. н., кандидат технічних наук, народний депутат України 1-4 го скликань, Міністр охорони навколишнього  природного середовища України (1992-1994) згодом Міністр охорони навколишнього  природного середовища та ядерної безпеки  України (1995-1998).

Мовчан Ярослав Іванович

1957-2017 р., доктор біологічних наук, професор, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, згодом Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 1993—1999), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), завідувач Лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» Національного авіаційного університету.

Сандуляк Леонтій Іванович

1937 р. н., доктор медичних наук, професор, народний депутат СРСР (1989-1990), співавтор з Левком Лук’яненко  «Акта проголошення Незалежності України» (1991), перший Надзвичайний і Повноважний Посол  України в Румунії (1992).

Свіженко Віктор Олексійович

1947 р. н., директор департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України.

Рубан Юрій Григорович

1958 р. н., директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Шеляг – Сосонко Юрій Романович

1933-2019 р., доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, президент Всеукраїнського комітету сприяння діяльності ЮНЕП в Україні.