Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи

Екосистемні послуги річок у країнах Східного партнерства досить часто недооцінюються, що призводить до їх втрати в умовах надмірного регулювання річок, насамперед для гідроенергетичних цілей. Ситуація погіршується при будівництві нових ГЕС без належної екологічної оцінки наслідків таких споруд. Останнє обумовлене недосконалим законодавством держав Східного партнерства у сфері управління водними ресурсами, слабкими регуляторними та методологічними інструментами для оцінки впливу на навколишнє середовище планів, програм і проектів, відсутністю прозорості процедур прийняття рішень, низьким рівнем доступу громадськості до екологічної інформації та розуміння власної ролі у прийнятті рішень.

Проект спрямований на виявлення специфічних особливостей екосистемного підходу до енергетичних проектів, програм і планів у чотирьох країнах Східного партнерства. Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та шляхів їх усунення.

Проект передбачає сприяння роботі Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» в одній з найбільш актуальних напрямків – запровадження норм горизонтального екологічного законодавства в енергетичній сфері. Ця тема була в центрі уваги національних Форумів громадянського суспільства протягом останніх кількох років, і нещодавно вона зайняла першу позицію в актуальності роботи РГ-3.

Проект передбачає повну участь неурядових екологічних та інших організацій громадянського суспільства у сприянні європейській інтеграції країн Східного партнерства шляхом зміцнення діалогу між громадянським суспільством, національними урядами та ЄС.

Проект сприятиме зміцненню ролі ФГС у розвитку Східноєвропейського партнерства та у європейських інтеграційних процесів.

Проект фінансується  через схему Регрантингу 2019 р. Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. Партнерською організацією, що фінансово сприяє схемі Регрантингу ФГС СхП є Національний фонд підтримки демократії (NED).

Проект був відібраний для імплементації  в рамках діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека».

Фінансується Європейським Союзом

 

 

 

«Ця сторінка створена й управляється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національного екологічного центру України та Партнерів проекту і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу»

Метою проекту є сприяння інтеграції екосистемного підходу та розгляду екосистемних послуг у галузеву економічну діяльність (а саме, розвиток гідроенергетики та комплексне управління водними ресурсами), що передбачено горизонтальними директивами ЄС та відповідними конвенціями, сторонами яких є країни Східного Партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації планів, програм та проектів гідроенергетики.

Руслан Борисович Гаврилюк

Оксана Грогорівна Тарасова

Віктор Павлович Мельничук

Галина Петрівна Проців

Віталій Вікторович Шаравара

Анастасія Володимирівна Чепорнюк

Анастасія Володимирівна Чепорнюк
МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ
Cheporniuk Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU
Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua
Тетяна Анатоліївна Єлманова

Тетяна Анатоліївна Єлманова
БУХГАЛТЕР
Yelmanova Tetiana – accountant
Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.
Контактиotpj@ukr.net

Віталій Вадимович Гулевець

Віталій Вадимович Гулевець
МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ
Hulevets Vitalii – information technology manager of NECU
Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.
Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Новини