Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи

Екосистемні послуги річок у країнах Східного партнерства досить часто недооцінюються, що призводить до їх втрати в умовах надмірного регулювання річок, насамперед для гідроенергетичних цілей. Ситуація погіршується при будівництві нових ГЕС без належної екологічної оцінки наслідків таких споруд. Останнє обумовлене недосконалим законодавством держав Східного партнерства у сфері управління водними ресурсами, слабкими регуляторними та методологічними інструментами для оцінки впливу на навколишнє середовище планів, програм і проектів, відсутністю прозорості процедур прийняття рішень, низьким рівнем доступу громадськості до екологічної інформації та розуміння власної ролі у прийнятті рішень.

Проект спрямований на виявлення специфічних особливостей екосистемного підходу до енергетичних проектів, програм і планів у чотирьох країнах Східного партнерства. Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та шляхів їх усунення.

Проект передбачає сприяння роботі Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» в одній з найбільш актуальних напрямків – запровадження норм горизонтального екологічного законодавства в енергетичній сфері. Ця тема була в центрі уваги національних Форумів громадянського суспільства протягом останніх кількох років, і нещодавно вона зайняла першу позицію в актуальності роботи РГ-3.

Проект передбачає повну участь неурядових екологічних та інших організацій громадянського суспільства у сприянні європейській інтеграції країн Східного партнерства шляхом зміцнення діалогу між громадянським суспільством, національними урядами та ЄС.

Проект сприятиме зміцненню ролі ФГС у розвитку Східноєвропейського партнерства та у європейських інтеграційних процесів.

Проект фінансується  через схему Регрантингу 2019 р. Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. Партнерською організацією, що фінансово сприяє схемі Регрантингу ФГС СхП є Національний фонд підтримки демократії (NED).

Проект був відібраний для імплементації  в рамках діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека».

Фінансується Європейським Союзом

 

 

 

«Ця сторінка створена й управляється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національного екологічного центру України та Партнерів проекту і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу»

Метою проекту є сприяння інтеграції екосистемного підходу та розгляду екосистемних послуг у галузеву економічну діяльність (а саме, розвиток гідроенергетики та комплексне управління водними ресурсами), що передбачено горизонтальними директивами ЄС та відповідними конвенціями, сторонами яких є країни Східного Партнерства, для обґрунтованої можливості реалізації планів, програм та проектів гідроенергетики.

Новини