© Європейський Союз, 2019
Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій Європейського Союзу «Горизонт 2020» за грантовою угодою № 864242.
Відповідальність за інформацію та погляди, викладені в цьому прес-релізі, повністю покладається на авторів. Відтворення дозволено за умови підтвердження джерела.

Проєкт передбачає підтримку урботрансформації та залучення громад у двох основних містах-маяках – Еспу (Фінляндія) та Лейпциг (Німеччина). Рішення, розроблені для впровадження у містах-маяках, згодом будуть запроваджені у п’яти містах партнерах: Майя (Португалія), Кіфісія (Греція), Рейк’явік (Ісландія), Кладно (Чеська Республіка) та Львів (Україна) з метою подальшого відтворення результатів SPARCs. В рамках загальноєвропейського руху “Розумні міста” проєкт зібрав 31 партнера зі спільною метою створення мережі cталої енергії, позитивних та безвуглецевих громад (Sustainable energy Positive & zero cARbon Communities). Офіційний початок проєкту 1го жовтня 2019 року.

Проєкт SPARCs направлений на запуск міської (урбо-) трансформації зі збереженням високого рівня якості життя громадян у 7 містах. Впродовж п’яти років проєкт буде підтримувати міста-учасники у розробці спільної сміливої концептуалізації міст 2050, з акцентом на цифровізацію, сталу енергію, покращення якості повітря, електромобільні рішення, та структуру моніторингу продуктивності та ефективності розроблених рішень. Найвищим пріоритетом буде встановлення інклюзивних управлінських та планувальних моделей, шляхом співпраці з компаніями, міськими планувальними та технічними відділами, дослідними організаціями і, найважливіше, громадянами. В SPARCs, громадяни знаходяться у центрі процесу прийняття рішень, а ініціатива забезпечує їх поінформованість щодо усіх дій.

“Сприяючи, підтримуючи та розповсюджуючи інформацію про ефективну урботрансформацію у містах-маяках, ми очікуємо, що SPARCs матиме суттєвий позитивний вплив на майбутнє просування стратегій використання сталої енергії, безвуглецевості, а також створення цільових та ефективних рішень, що можуть бути використані у всій Європі та поза її межами”, – зазначив координатор проєкту Франческо Реда.

Олег Олександрович Бондаренко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Olegh Bondarenko – expert on radioecology and energy security
Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.
Контактиo.o.bondarenko@gmail.com

Катерина Вікторівна Журбас


Член Ради Київського місцевого відокремленого підрозділу «Вітер змін» НЕЦУ,
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Kateryna Zhurbas — Member of the Council of NECU local branch «Wind of Change»,
sustainable urban development expert
Професійні інтереси: сталий розвиток міського середовища, розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, моніторинг та управління якістю повітря у містах, поводження та управління відходами.
Контактиkzhurbas08@gmail.com

Віталій Володимирович Цокур


ЮРИСТ-АНАЛІТИК НЕЦУ
Tsokur Vitalii – lawyer of NECU
Професійні інтереси: представництво та захист інтересів у судах, юридична експертиза, підготовка рекомендацій у різних сферах юридичної діяльності, аналітична робота у сферах: пошук та оцінка відомостей про фізичних осіб, майновий стан, притягнення до відповідальності, вчинення правопорушень, ризики зайняття публічних посад; пошук та оцінка відомостей про юридичних осіб, зв’язки, ознаки фіктивності, дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності; аналіз кейсів у сфері природокористування, енергетики, розвитку внутрішнього водного транспорту та ін.
Контактиvitaliitsokur@gmail.com

Анастасія Володимирівна Невмержицька


МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ
Cheporniuk Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU
Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Віталій Вадимович Гулевець


МЕНЕДЖЕР З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЦУ
Hulevets Vitalii – information technology manager of NECU
Професійні інтереси: забезпечення «життєздатності» та ефективності інформаційних ресурсів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, модернізація й підтримка роботи сайту, діяльність у сфері геоінформаційних систем.
Контактиv.gulevets@necu.org.ua

Євген Олексійович Бовсуновський


ФАХІВЕЦЬ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ 
Yevhen Bovsunovskyi – expert in energy management systems and air monitoring systems
Професійні інтереси: екологічно чисті технології у системах міського комунального господарства, управління урбоекосистемами, моніторинг якості навколишнього середовища, енергетично незалежні споруди.
Контактиbovs@stud.nau.edu.ua

Інокентій Владиславович Горобцов

 

МОЛОДШИЙ ЕКСПЕРТ З МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Inokentii Horobtsov – junior expert on air quality monitoring and control
Професійні інтереси: системний аналіз взаємозв’язків між видами і популяціями, та їхніми екосистемами, еволюційна екологія, моніторинг та управління якістю навколишнього середовища, менеджмент штучних та напівштучних екосистем, новітні технології у екологічній сфері.
Контакти:inokentij.ghorobcov@stud.nau.edu.ua

Юлія Костянтинівна Христинченко

 

ЕКСПЕРТ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, МЕНЕДЖЕР З КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Khrystynchenko Yuliia  – Energy Expert, Communications Technology Manager
Професійні інтереси: розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, освітня екологічна діяльність, комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиxryst@gw.necu.org.ua 

Олег Володимирович Рябчевський


ФАХІВЕЦЬ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ
Oleg Ryabchevskyi – expert in energy management systems and air monitoring systems
Професійні інтереси: екологічна безпека територій та ландшафтів, технологічні системи і мережі очисного обладнання та споруд, водопідготовка та водовідведення.
Контакти:ryab@stud.nau.edu.ua

Тетяна Анатоліївна Єлманова


БУХГАЛТЕР
Yelmanova Tetiana – accountant
Професійні інтереси: фінансовий облік, бухгалтерський аналіз, фінансова звітність, фінансовий менеджмент проектної діяльності.
Контактиotpj@ukr.net

Новини проєкту