Актуальність проекту

Ухвалена Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 13.07.2016 р. № 552-р.) Програма розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р. (далі – Програма) через загрозу негативного впливу на довкілля викликала в суспільстві занепокоєння, посилене непрозорою процедурою прийняття Програми.

Цільова аудиторія проекту

Широка громадськість (активісти, організації та рухи, Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства ЄС та Платформа громадянського суспільства Україна–ЄС), центральні і місцеві органи влади, експертне середовище, журналісти, освітяни.

Спрямування проекту

  • Консолідація активної природоохоронної громадськості для протидії впровадженню небезпечних для довкілля і людей проектів.
  • Підтримка впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС, в тому числі імплементації енергетичних стратегій, спрямованих на співпрацю у сфері енергоефективності та енергозбереження, відновлюваної енергетики, впровадження енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій; імплементації екологічних директив, зокрема Директиви 2001/42/ЄC (Про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище), Директиви 2011/92/ЄС (Про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище), Директиви 2003/4/ЄC (Про доступ громадськості до екологічної інформації).
  • Впровадження сучасних принципів збалансованого розвитку гідроенергетики

Термін реалізації проекту – травень 2017 – квітень 2018

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Налагоджено діалоги серед широкого кола зацікавлених сторін, зокрема місцевих громад, органів місцевого самоуправління, зацікавлених центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, експертів та науковців.Налагоджено діалоги серед широкого кола зацікавлених сторін, зокрема місцевих громад, органів місцевого самоуправління, зацікавлених центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, експертів та науковців.

Проведено цикл із 3-х семінарів у Києві, Чернівцях, Миколаєві, відповідно присвячених басейнам рр. Дніпро, Дністер, П. Буг.Підготовлені 4 аналітичні документи:

  • Принципи збалансованого розвитку гідроенергетики;
  • Гідроенергетика в енергетичній політиці Європейського союзу;
  • Інструменти громадянського суспільства у прийнятті рішень щодо розвитку гідроенергетики;
  • Гідроенергетичний потенціал річок України: розвінчання міфів.

Випущено тематичний номер журналу «Жива Україна» присвячений збереженню Гранітно-Степового Побужжя, одному із природних чудес України та території розташування історично-культурних святинь українського народу.

Надіслано спільне звернення Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо перегляду політики Уряду у сфері гідроенергетики.

Питання гідроенергетики порушувались на засіданнях Комітету екополітики Верховної Ради України. Ініційовано та надано сприяння у проведенні Круглого столу «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні», який відбувся 18.04.2018 р. у Верховній Раді України.

Інформація про результати проектів висвітлена в ЗМІ, на сайті НЕЦУ, на прес-конференціях, круглих столах, засіданнях Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС.

Посилення участі громадськості в реалізації реформ в енергетичній сфері шляхом підвищення суспільної обізнаності щодо пріоритетів Угоди про асоціацію України з ЄС, Порядку денного асоціації та Східного партнерства, адвокація їх виконання. Організація кампанії щодо компетентного розгляду Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року, винесення її розгляд на національний рівень з метою ухвалення зважених рішень щодо її завдань

Руслан Борисович Гаврилюк

(Ruslan Havryliuk), 1977 Приєднався до НЕЦУ в 2016 р. В 1999 р. закінчив геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація –магістр гідрогеології та інженерної геології. В 1999 – 2002 рр. навчався на тому ж факультеті в аспірантурі. З 2002 р. працює в Інституті геологічних наук НАН України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до вченого секретаря. Читати далі

Новини проєкту