Професор кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного університету, завідувач кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.б.н., професор, Заслужений працівник освіти України.

В 1979 р. закінчив біологічний факультет Чернівецького державного університету, 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «біохімія». З 1983 р. працює на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, завідувача кафедри фізіології рослин біологічного факультету ЧНУ. В 1990 р. Юрію Григоровичу присвоєно вчене звання доцента. З 1997 р. – завідувач кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У 2008 р. Указом Президента України Юрію Масікевичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». У 2012 р. йому присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук із спеціальності «Біохімія», а 2013 р. – вчене звання професора по кафедрі екології і права. З 1 вересня 2014 р. – професор кафедри гігієни та екології БДМУ.

З 1992 р. Масікевич Ю.Г. є директором громадської екологічної організації «Буковинська філія НЕЦУ «Крона».

Масікевич Ю.Г. ініціював ряд природоохоронних проектів та починань регіонального і всеукраїнського масштабів, серед яких:

 • «Зелений пояс Карпат» (1993 р. – закладення у Карпатах тисового Гаю пам’яті Начального пластуна України Ю. Старосольського, 1994-1996 р. – «Парк славетних людей України» та ін.);
 • «Зелена толока» (1994-1998 р., 1999 р. проект отримав Першу премію Карпатського Фонду, м. Кошіце, Словакія, за кращий досвід співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості);
 • 2002-2007 р. у Чернівцях проведено шість міжнародних конференцій «Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки»;
 • 2004 р. Чернівці стали місцем проведення V Всеукраїнської конференції екологічної громадськості (проводилась на базі БФ НЕЦУ «Крона»);
 • «Пілотний проект з формування регіональної екомережі» (IUSN, 2004-2006 р.);
 • 2004-2008 р. – обґрунтування створення на Буковині Національних природних парків «Черемошський» та «Хотинський» (підписання Указів Президента України).
 • «Горбуновські читання» (2009-2015 р.).

Масікевич Ю.Г. є автором та співавтором 15 підручників та навчальних посібників під грифом МОН України, за якими навчаються студенти-екологи вищів України, у т.ч.: «Заповідна справа», «Управління природоохоронною діяльністю», «Основи екобезпеки», «Екологія людини», «Нормування антропогенного навантаження на довкілля» та ін.). Є автором та співавтором більш ніж 250 друкованих наукових праць, у т. ч., – трьох монографій, є членом редакційної колегії 11-и томного видання «Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища» (1996-2007 р.), одним з засновників кафедри екології і права на Чернівецькому факультеті НТУ «ХПІ» (1997 р.).

На громадських засадах Масікевич Ю.Г. є:

 • членом науково-методичної комісії МОН з питань екології (2007-2015 р.)
 • членом Ради Національного екологічного центру України
 • членом Громадської ради при Держуправлінні ОНПС у Чернівецькій області (Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА з 2014 р.)
 • членом науково-технічних рад НПП «Вижницький» та НПП «Черемоський»
 • народним засідателем Апеляційного суду Чернівецької області (2007-2012 р.),
 • членом координаційної ради з питань правової освіти Чернівецької ОДА
 • членом Природоохоронного фонду Чернівецької міської ради