СЕО, стратегічна екологічна оцінка, – це інструмент, який громади можуть використовувати для розумного та довгострокового планування збалансованого розвитку своїх територій

Про що ця ініціатива?

Про дієвий демократичний інструмент, затверджений законодавством України, який поки що не використовується належним чином на регіональному та місцевому рівні, про який не дуже знають громади, якого прагнуть не помічати деякі владні структури та бізнес.

Навіщо ця ініціатива?

Показати, як можна застосувати СЕО для ефективного планування та стратегування, для розумного розвитку територій та громад.

Термін виконання:

16.07.2021 – 15.12.2021

Що ми робимо?

Проводимо опитування ОМС та місцевих НУО з проблем проведення СЕО регіональних стратегій розвитку громад. Отримані результати аналізуємо та розробляємо на їх основі консультаційні заходи у трьох областях.

На основі цих консультацій готуємо аналітичний документ, в якому має бути

  1. висвітлена наявна ситуація стосовно ставлення до СЕО регіональних програм розвитку та причини нинішньої ситуації;
  2. надані позитивні та негативні приклади;
  3. розроблені рекомендації, які можна буде використовувати як на рівні громад, так і для консультаційної діяльності регіональних програм та державних структур, відповідальних за розробку місцевих стратегій розвитку.

Чому ми це робимо?

Євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України та пов’язані з ними прагнення України стати активним учасником Європейського зеленого курсу, активна діяльність на міжнародному й урядовому рівні, прогресивні ініціативи стосовно екологізації всіх сфер нашого життя мають всебічно втілюватися на рівні територіальних громад і регіонів у стратегічних планах розвитку та місцевих екологічних програмах. На жаль, сьогодні цього не відбувається.

Що буде в результаті?

– Результати опитування та регіональних консультацій, пропозиції та коментарі стануть основою аналітичного документу.

– Аналітичний документ (доступний на сайті платформи та організацій-учасниць; поширюється до регіональних і національних структур, відповідальних за розробку регіональних/ місцевих стратегій розвитку; обговорення на підсумковій конференції; рекомендації аналітичного документу взяті до уваги державними структурами та консультаційними інституціями) поширюватиметься й використовуватиметься зацікавленими організаціями для проведення СЕО, що сприятиме впровадженню національної екологічної політики та принципів сталого розвитку в регіонах України.

Хто ми?

Члени робочої групи 3 Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства: Національний екологічний центр України,  Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”.

Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку» впроваджується в  рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2021-2023».

Сприяти ефективному стратегуванню в регіонах України через належне застосування СЕО.

Руслан Борисович Гаврилюк

ГОЛОВА НЕЦУ
Havryliuk Ruslan — Head of NECU
Професійні інтереси: довкільна політика, еко-збалансований розвиток, захист та збереження водних екосистем, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, ресурси підземних вод, охорона підземних вод від техногенного забруднення, ремедіація осередків нафтохімічного забруднення геологічного середовища, відновлювальна енергетика, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, розвиток геологічної галузі.
Контактиhavryliuk@necu.org.ua

Дмитро Анатолійович Іванов

ГОЛОВА КАНІВСЬКОГО ВП НЕЦУ
Ivanov Dmytro – Head of the NECU Kaniv Department
Професійні інтереси: екосистемний підхід, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, процедура громадських слухань з екологічних питань, водна політика, екологічна оцінка об’єктів гідроенергетики, екологічна освіта для сільських громад, взаємодія громад та об’єктів ПЗФ.
Контакти: divanov@ukr.net

Інна Вікторівна Тимченко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ЕКООСВІТИ, ОВД, СЕО, РОЗВИТКУ ВДЕ
Tymchenko Inna – 
Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,зміни клімату, проблеми збереження водних ресурсів, моніторинг довкілля, відновлювальні джерела енергії, екологічна освіта.
Контакти: inna.tymchenko@nuos.edu.ua

  • null
    МБО ІЦ «Зелене досьє»
  • null
    МБО «Екологія-Право-Людина»

Новини