(Ruslan Havryliuk), 1977

Приєднався до НЕЦУ в 2016 р.

В 1999 р. закінчив геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація –магістр гідрогеології та інженерної геології. В 1999 – 2002 рр. навчався на тому ж факультеті в аспірантурі. З 2002 р. працює в Інституті геологічних наук НАН України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до вченого секретаря. Автор понад 60 наукових праць. Кандидат геологічних наук за спеціальністю «гідрогеологія» (2014 р.).

Професійні інтереси: охорона підземних вод від техногенного забруднення, формування та трансформація нафтохімічного забруднення геологічного середовища, методи його ліквідації, моніторинг довкілля, відновлювальна енергетика, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, збалансований розвиток геологічної галузі, екологічна політика.

Мови: українська, російська, англійська.

Контакти: gavrilyuk.ruslan@gmail.com