Інформація про старт ініціативи

Ініціатива «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні – 2» впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Ініціатива буде реалізована протягом липня–жовтня 2021 року за участі Національного екологічного центру України, РАЦ «Суспільство і довкілля», МБО «Екологія-Право-Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової, що представляють Робочу групу 3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Про що ініціатива?

Проект нової політики Східного партнерства передбачає більш тісну інтеграцію країн регіону до Європейського зеленого курсу, відкриває можливості, в тому числі і для України, зеленої трансформації. Питання довкілля та зміни клімату набувають наскрізного характеру, стають дороговказом для планування економічного розвитку. На урядовому рівні Україна підтвердила свою зацікавленість долучитися до європейських зелених перетворень, однак, чи будуть ефективно використані теперішні можливості, чи Україна згає час для змін? Ці питання знаходяться у фокусі громадської уваги.

Мета ініціативи

Метою ініціативи є аналіз перспектив та встановлення ключових показників довкільної та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 2020 року з врахуванням можливостей «зеленого» відновлення після пандемії, спричиненої COVID-19.

 Що ми робимо?

Буде оновлено аналітичний документ підготовлений у 2020 році після оприлюднення Європейською комісією нового бачення політики Східного партнерства. Будуть враховані оновлені стратегічні документи як на національному рівні, зокрема, Економічна стратегія України до 2030 року, так і на рівні Східного партнерства, в рамках підготовки до саміту та ухвалення політики після 2020 року. На основі оновленого аналітичного документу буде підготовлено його скорочену версію з основними висновками та рекомендаціями для усіх залучених осіб, в першу чергу, Уряду України.

Чому ми це робимо?

Відновлення України після пандемії  має базуватись на засадах зеленої трансформації – лише в такому випадку Україна матиме можливість для системного екологічного оновлення власної економіки та бути конкурентоспроможною на європейському ринку, який формується в умовах досягнення ЄС кліматичної нейтральності. Наступні роки очікувано будуть вирішальними для євроінтеграційних перспектив України з огляду на зміни, що відбуваються в політиці ЄС, враховуючи амбітну ціль – кліматично нейтральний континент. Пріоритетом РГ3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства є адвокація змін на національному рівні для запровадження європейських стандартів захисту довкілля, врахування довкілевих та кліматичних питань в усіх сферах економічного розвитку. Ми прагнемо, щоб Україна максимально використала нові можливості «зеленого перетворення», що відкриваються в рамках Східного партнерства.

Метою ініціативи є аналіз перспектив та встановлення ключових показників довкільної та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 2020 року з врахуванням можливостей «зеленого» відновлення після пандемії, спричиненої COVID-19.

Руслан Борисович Гаврилюк

ГОЛОВА НЕЦУ
Havryliuk Ruslan — Head of NECU
Професійні інтереси: довкільна політика, еко-збалансований розвиток, захист та збереження водних екосистем, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, ресурси підземних вод, охорона підземних вод від техногенного забруднення, ремедіація осередків нафтохімічного забруднення геологічного середовища, відновлювальна енергетика, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, розвиток геологічної галузі.
Контактиhavryliuk@necu.org.ua

  • null
    МБО ІЦ «Зелене досьє»
  • null
    Ресурсно аналітичний центр ``Суспільство і довкілля``
  • null
    МБО «Екологія-Право-Людина»

Додаткова інформація

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.

Контактна інформація

Українська національна платформа
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
eap-csf.org.ua
unp.eap@gmail.com
www.facebook.com/unp.eap.csf

Національний екологічний центр України
info@necu.org.ua
https://necu.org.ua/
https://www.facebook.com/NECU.official

Новини