Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні» – 2. Основні тези: аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. — Київ, 2021. — 16 с.

АВТОРИ

Наталія Андрусевич (РАЦ «Суспільство і довкілля»)
Руслан Гаврилюк (Національний екологічний центр України)
Олена Кравченко, Наталія Куць (МБО «Екологія-Право-Людина»)
Тамара Малькова (МБО ІЦ «Зелене досьє»)
Анна Голубовська-Онісімова

Представляємо основні тези аналітичного дослідження присвяченого оцінці перспективи досягнення в Україні однієї з ключових цілей нової політики Східного партнерства, а саме довкільної та кліматичної стійкості.

Видання містить ключові положення обширного аналітичного документу, підготовленого авторським колективом у складі членів Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, оновлена версія, якого була презентована наприкінці 2021 року.

Публікація основних тез дослідження в першу чергу призначена для представників органів влади, що опікуються питаннями формування та реалізації в Україні довкільної (екологічної) та кліматичної політики, відповідальних за проблематику збалансованого розвитку, долучення України до Європейського зеленого курсу, реалізації Угоди про Асоціації між Україною та ЄС та інших суміжних напрямів. Видання також буде корисним для експертного середовища, громадського сектору, наукової та освітянської спільноти, а також широкого кола читачів небайдужих до екологічного дружнього майбутнього України.

У виданні розкрито екологічні аспекти нової політики Східного партнерства після 2020 року, висвітлено її зв’язок із Європейським зеленим курсом, продемонстровано переваги та виклики, які постають перед нашою державою для досягнення однієї із ключових цілей Східного партнерства – довкільної та кліматичної стійкості. Нові цілі Східного партнерства створюють для України додаткові можливості для вирішення екологічних проблем, інтеграції питань охорони довкілля в інші сфери державної політики, виконання міжнародних зобов’язань та для поглиблення співпраці України з Європейським Союзом на додаток до двостороннього діалогу у сфері охорони довкілля. Україна отримає нові фінансові механізми, допомогу ЄС у модернізації економіки, реформуванні інституційної системи державного екологічного управління, зменшенні вуглецевого сліду та виконанні національно визначеного внеску до Паризької угоди, у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із корупцією.

Авторами спрогнозовані три сценарії досягнення Україною довкільної та кліматичної стійкості на наступні 5 років (амбітний, мінімальний та поміркований), а також визначені ключові індикатори для відстеження динаміки її досягнення, які дозволять здійснювати ефективний моніторинг з боку громадянського суспільства.

Завантажити аналітичний документ Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні – 2. Основні тези : аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. — Київ, 2021. — 16 с. (PDF)

Ця публікація підготовлена в рамках ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні — 2», що виконується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейською Комісією.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Додаткова інформація

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.