Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні – 2: аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська- Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара Малькова; Українська національна плат- форма Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. — Київ, 2021. — 64 с.

АВТОРИ

Наталія Андрусевич (РАЦ «Суспільство і довкілля»)

Руслан Гаврилюк(Національний екологічний центр України)

Олена Кравченко, Наталія Куць(МБО «Екологія-Право-Людина»)

Тамара Малькова(МБО ІЦ «Зелене досьє»)

Анна Голубовська-Онісімова

Проект нової політики Східного партнерства став предметом дослідження, проведеного Робочою групою 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в рамках ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні – 2». За підсумками ініціативи оновлено однойменний аналітичний документ, перша версія якого була оприлюднена у 2020 році.

Оновлений документ розкриває екологічні аспекти нової політики Східного партнерства після 2020 року, висвітлює її зв’язок із Європейським зеленим курсом, демонструє переваги та виклики, які постають перед нашою державою для досягнення однієї із ключових цілей Східного партнерства – довкільної та кліматичної стійкості.

Нові цілі Східного партнерства створюють для України додаткові можливості для вирішення екологічних проблем, інтеграції питань охорони довкілля в інші сфери державної політики, виконання міжнародних зобов’язань та для поглиблення співпраці України з Європейським Союзом на додаток до двостороннього діалогу у сфері охорони довкілля. Україна отримає нові фінансові механізми, допомогу ЄС у модернізації економіки, реформуванні інституційної системи державного екологічного управління, зменшенні вуглецевого сліду та виконанні національно визначеного внеску до Паризької угоди, у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із корупцією.

Авторами спрогнозовані три сценарії досягнення Україною довкільної та кліматичної стійкості на наступні 5 років (амбітний, мінімальний та поміркований), а також визначені ключові індикатори для відстеження динаміки її досягнення, які дозволять здійснювати ефективний моніторинг з боку громадянського суспільства.

Завантажити аналітичний документ Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні» – 2 : аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. — Київ, 2021. — 64 с.

Ця публікація підготовлена в рамках ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в Україні — 2», що виконується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейською Комісією.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Додаткова інформація

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.