vykydy_photo_oleg_savitsky

Сьогодні в Києві відбулася перша зустріч експертів робочої групи з імплементації директив 2001/80/ЕС та 2010/75/EU щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від великих теплоенергетичних установок. Ключовим питанням обговорення було складання Національного плану скорочення викидів у відповідності до рішення Ради міністрів європейського Енергетичного Співтовариства.

Наразі Європейський Союз розглядає питання скорочення зменшення негативного впливу енергетики на довкілля як один з пріоритетних напрямків інтегрованої енергетичної та екологічної політики, визнаючи масштаб проблем викликаних забрудненням повітря в Європі. Загальні економічні втрати в ЄС спричинені промисловим забрудненням повітря (включаючи в збільшення медичних витрат та числа передчасних смертей, втрату трудоднів, пошкодження інфраструктури та збитки сільського господарства) за оцінкою Європейської агенції з охорони довкілля складають до 189 млрд. Євро на рік. Відповідно до висновків європейських експертів з охорони здоров’я, економічні пов’язані лише з зі збільшенням захворюваності та смертності від респіраторних та серцево-судинних захворювань, спричиненого викидами забруднюючих речовин від теплових електростанцій, складають 54,7 млрд. Євро на рік.

Проблема забруднення повітря, стоїть в Україні ще більш гостро, оскільки більшість підприємств теплової енергетики мають недостатнє оснащення очисними спорудами що призводить до надзвичайно високих обсягів викидів забруднюючих речовин. На вітчизняних теплових електростанціях дотепер очистка димових газів здійснюється тільки від золи (з усередненою ефективністю до 95 % і концентраціями викидів до 1000-1500мг/нм3 за норми ЄС–30-50 мг/нм3). Димові гази не очищаються від оксидів сірки, концентрації їх викидів становлять 3000-8000 мг/нм3 (за норми ЄС – 200-400 мг/нм3). Це в свою чергу вкрай негативно впливає на стан довкілля та здоров’я населення. Ситуація ускладнюється тим, що ефективний моніторинг впливу теплових електростанцій на довкілля та здоров’я людей наразі відсутній, а існуюча статистка по викидам не дає можливості повною мірою оцінити ці впливи в Україні.

Для розв’язання цієї низки проблем робоча група у складі представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства екології та природних ресурсів, компаній-операторів теплових електростанцій та громадськості почала роботу з імплементації відповідного європейського законодавства (Директив 2001/80/ЕС та 2010/75/EU). Зважаючи на стан сектору теплової енергетики та складну економічну ситуацію для України єдиним реальним механізмом впровадження цих вимог та дотримання міжнародних зобов’язань є розробка Національного плану скорочення викидів до 31 грудня 2015 року. На зустрічі було представлено драфт цього документу та проведено його обговорення. Також членами коаліції «Енергетичні Реформи» був представлений переклад документу «Керівні принципи Секретаріату Енергетичного Співтовариства зі складання Національних планів скорочення викидів», який було розроблено Секретаріатом для надання підтримки Україні в імплементації Директиви 2001/80/EC.

Національний план скорочення викидів буде одним з ключових документів з точки зору екологічної політики, оскільки вимагає обов’язкового встановлення ефективного очисного обладнання та обмеження на викидів забруднюючих речовин від теплових електростанцій, які є найбільшим джерелом промислового забруднення довкілля та викидів парникових газів.