kerivn_pryncypy

Відповідно до рішення Ради міністрів Енергетичного Співтовариства D/2013/05/MC-EnC, прийнятого в 2013 році, Договірні Сторони можуть застосовувати до 31 грудня 2027 Національні плани скорочення викидів, як альтернативний варіант реалізації вимог Директиви 2001/80/EC щодо дотримання граничних значень викидів на великих установках спалювання. Для того щоб скористатися цією можливістю Україна має розробити і подати Національний план скорочення викидів (НПСВ) в Секретаріат Енергетичного Співтовариства до 31 грудня 2015 року.

Для надання підтримки Сторонам Договору, які обирають варіант імплементації Директиви 2001/80/EC, що передбачає складання НПСВ, Секретаріат розробив «Керівні принципи зі складання Національних планів скорочення викидів». Цей документ має за мету надати Сторонам Договору рекомендації щодо розробки та застосування НПСВ, а також встановити принципи, які мають дотримуватися при складанні плану і згідно яких відповідність поданого документу вимогам Директиви 2001/80/ЕС зі змінами внесеними рішенням D/2013/05/MC-EnC буде перевірятися в Енергетичному Співтоваристві при погодженні НПСВ при його поданні Україною.

Завантажити: Керівні принципи Секретаріату Енергетичного Співтовариства зі складання Національних планів скорочення викидів