Питання екологічного стану басейну Дністра стали ключовими на другому засіданні – Комісії зі сталого використання і охорони басейну Дністра із представників України та Республіки Молдова, що відбулося 4–5 квітня 2019 р. у Києві. На засіданні були підведені підсумки першого півріччя роботи Комісії, початок якої був покладений у вересні минулого року у Кишиневі, та обговорені засади спільного управління басейном Дністра.

Засідання Комісії, як і її діяльність загалом, відбувається за підтримки проекту ГЕФ-ОБСЄ «Сприяння транскордонному співпраці і комплексного управління водними ресурсами в басейні річки Дністер». Зокрема, при підтримці проекту за період роботи Комісії було запущено сайт Дністровської комісії (https://dniester-commission.com), проводилися засідання робочих груп, здійснювалися тематичні дослідження, проведено стаді-тур з вивчення досвіду Конвенції Альбуфейра. Представлені результати роботи робочих груп розкрили низку проблем в басейні Дністра, таких як: стан моніторингу якості та режиму поверхневих вод, стан системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях, недостатній прогрес у створенні природно-заповідних територій та об’єктів Смарагдової мережі тощо. Загалом відмічається суттєва залежність роботи робочих груп від підтримки проекту ГЕФ-ОБСЄ, що визначає ризики для їх дієвості після завершення проекту. До робочих груп на початковому етапі не були включені представники громадськості незважаючи на попередні рішення Комісії, що обмежує як експертні можливості робочих груп так і висвітлення результатів їх роботи для широкого загалу.

Однією із ключових подій засідання Комісії стала презентація попередніх результатів транскордонного діагностичного аналізу (далі – ТДА) басейну Дністра, виконаного в рамках проекту ГЕФ-ОБСЄ. Отримані результати ТДА підтверджують чисельні екологічні проблеми в басейні та загалом його незадовільний  екологічний стан. Екологічні проблеми басейну також були підкреслені в презентаціях тематичних досліджень присвячених стану хвостосховищ, втраті екосистемних послуг водно-болотних угідь пониззя Дністра, впливу каскаду Дністровських водосховищ на екосистеми нижнього Дністра. Дослідженнями ідентифіковано значну кількість екологічних проблем, які потребують розробки стратегії та дорожніх карт їх вирішення.

Члени Комісії дійшли висновку, що допрацьований ТДА має лягти в основу національних планів управління басейном Дністра, які мають бути синхронізовані для двох країн.  Зазначимо, що в Республіці Молдові у 2017 р. був прийнятий перший план управління басейном Дністра, а в Україні затвердження такого очікується лише в  2024 р. Враховуючи, що термін дії плану складає 6 років, Україна має пришвидшити роботу над підготовкою свого плану для їх синхронізації. Проте ключовим є підготовка національних планів на одній методичній основі та з погодженням основних заходів направлених на оздоровлення басейну Дністра на території обох країн. Як передумова до спільного управління басейном сторони Комісії, за пропозицією громадськості, попередньо домовились розробити план дій для вирішення найбільш гострих екологічних питань в басейні на території двох країн.

Найбільш гостру дискусію викликало питання розгляду проекту Правил експлуатації водосховищ Дністровського каскаду ГЕС та ГАЕС. Було наголошено, що чимало зауважень, які надійшли до проекту Правил, залишились без необхідної відповіді (зокрема, зауваження НЕЦУ). Було відмічено, що Правила мають бути екологізовані, а основним пріоритетом має стати збереження екосистем Дністра, враховуючи отримані попередні результати ТДА та загальний негативний екологічний стан нижньої течії Дністра. Погодження Правил Комісією перенесено на більш пізній етап.

Водночас сторони Комісії дійшли згоди щодо режиму проведення весняного еколого-репродукційного попуску в цьому році. Попуск має забезпечити витрати з Дністровського водосховища щонайменше 550 м3/с в пік проведення попуску – кінець квітня–початок травня.

На засіданні Комісії представником ПрАТ «Укргідроенерго», було оприлюднено рішення про призупинення будь-яких дій пов’язаних з ініціюванням проектів будівництва так званого «Верхньодністровського каскаду ГЕС» до «затвердження схем комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річки». Згодом ця інформація була опублікована на веб-сайті ПрАТ «Укгідроенерго». Ймовірно, рішення стало наслідком оприлюднених на другому засіданні Комісії чисельних екологічних проблем Дністра, а також потужного громадського руху проти такого будівництва. Нагадуємо, що ще на першому засіданні Комісії у вересні 2018 р. було оголошено спільну Декларацію Робочих груп 3 Української та Молдовської національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (текст російською і англійською мовами), яка також була представлена на Спільному засіданні Робочої групи 3 Форуму Східного партнерства. Декларація закликає заборонити будівництво гідроелектростанцій в басейні Дністра, що супроводжуються будівництвом дамб, а також будівництво нових ГЕС на Дністрі, враховуючи його природну, культурну та історичну цінність, особливо на ділянці вище Дністровського водосховища.

Наголошуємо, що будь-які «схеми комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річки» не можуть розглядатися до розробки Плану управління басейном Дністра, якому має передувати завершення ТДА та розробка стратегічного плану дій в басейні. В свою чергу потенційні плани розвитку гідроенергетики в басейні Дністра мають стати предметом стратегічної екологічної оцінки, що зокрема підтверджено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики.

За матеріалами НЕЦУ