Проект будівництва повітряної лінії 750 КВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 Кв «Каховська» та заходів 330 кВ передбачає вплив на природні екосистеми та біологічне різноманіття південної України. Навесні 2013 року НЕЦУ здійснив експедицію за участю експерта Українського товариства охорони птахів на місце майбутнього будівництва високовольтної лінії і оцінив, наскільки серйозним буде вплив від її будівництва та експлуатації на тваринний та рослинний світ Запорізької та Херсонської області.

Підсумковий звіт по результатах ознайомчої поїздки “Екологічний та соціальний вплив ПЛ 750 кВ Запорізька – Каховська” Summary Report on Fact-Finding Mission to South Ukraine “Environmental and social impacts of 750 kV Zaporizhzhia – Kakhovska transmission line”

Звіт експерта-орнітолога Оцінка впливу будівництва повітряної лінії 750 КВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 Кв «Каховська» та заходів 330 кВ на природні екосистеми та біологічне різноманіття південної України