НЕЦУ звертається до Прем’єр-міністра України у зв’язку із оприлюдненням ДП «НАЕК «Енергоатом» Звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької атомної електростанції у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» .
Національний екологічний центр України вважає за необхідне представити свою позицію відносно неприпустимості такого будівництва.

Фактична чисельність аварій з руйнуванням активної зони ядерного реактора на порядки перевищує розрахункові (референтні) показники надпроектних аварій, які брались за основу розрахунку безпеки в часи проектування і будівництва більшості АЕС у світі. В цілому у світі налічується біля 450 реакторів з виробництва електроенергії на АЕС. За часи із середини ХХ сторіччя трапилось щонайменше 10 великих надпроектних аварій (не враховуючи сотні серйозних інцидентів на об’єктах ядерно-паливного циклу), наслідки яких й досі не оцінені та не усунуті. Тобто на сьогодні фактичний ризик потужної надпроектної аварії можна оцінити на рівні 0.0003 аварій/реактор/рік (що розраховується як 10 аварій/450 реакторів/70 років). НЕЦУ вважає цей показник дуже високим рівнем промислового ризику для такого роду об’єктів. І це за умов, коли до цього числа не враховуються зловмисні дії, такі як тероризм, диверсії та війна. До цього варто додати збільшення ризиків неконтрольованого розповсюдження ядерних подільних речовин (зокрема, плутонію-239, урану-235 тощо) з подальшим створенням зброї масового ураження. Ці ризики є невід’ємною частиною розвитку ядерної енергетики сучасного типу.

За офіційною статистикою Україна за останні роки значно нарощує експорт електроенергії за цінами, що за даними із відкритих джерел на 40% нижчі, ніж для внутрішнього українського споживача. Це означає, що надмірне нарощування потужностей з виробництва електроенергії в Україні фактично субсидується за рахунок українського споживача та ще й за рахунок збільшення ризику виникнення надпроектної ядерної аварії на АЕС (який пропорційний чисельності ядерних реакторів в Україні).

Водночас зазначимо, що питання поводження з радіоактивними відходами, і особливо з високоактивними, хронічно відкладається на невизначене майбутнє. Так, згідно українського законодавства довгоіснуючі радіоактивні відходи підлягають захороненню лише в твердому стані, у стабільних геологічних формаціях. На сьогоднішній день перспективи створення такого сховища не зрозумілі навіть у далекій перспективі. В країнах ЄС за умови стабільного фінансування цикл створення таких сховищ займає щонайменше 30 років, а в Україні цей процес навіть не розпочато. Таким чином, публічні ресурси будуть скеровуватися на будівництво проміжних сховищ для зберігання, що значно збільшує як публічні видатки, так і екологічні ризики.

Зазначений Звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» з оцінки впливу на довкілля не містить обґрунтованого опису альтернатив технологічного характеру планової діяльності (зокрема опису альтернатив із застосуванням інших джерел виробництва електроенергії для потреб енергетичної галузі України), а також «нульового варіанту» (варіант без проекту) із обґрунтуванням залучення коштів на підтримку енергоефективних та енергозберігаючих заходів, хоча про обов’язковість опису такого варіанту зазначено в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля».

Звіт з ОВД не містить обґрунтування водозабезпечення роботи енергоблоків в умовах зміни клімату, відсутній прогноз впливу роботи чотирьох блоків ХАЕС на стан екосистеми річки Горинь. Висновки, які базуються на дослідженнях та розрахунках десятирічної давнини, не можуть вважатися достовірними. Дивує і відсутність даних про метеорологічні умови та їх динаміку в районі будівництва.

І на останок. Проектом будівництва 3 і 4 енергоблоків ХАЕС передбачається встановлення в якості реакторної установки ВВЕР-1000-Шкода. Як зазначено в Звіті з ОВД: «У зв’язку із заміною постачальника реакторної установки ВВЕР-1000 (виробництва РФ) на реакторну установку виробництва «SKODA JS a.s.» …..». На сайті SKODA JS a.s., зазначається, що «Компания ŠKODA JS a.s. входит в российскую машиностроительную группу ОМЗ». У свою чергу, ОМЗ включена до переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) у відповідності до указу Президента України № 176/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Отже, виникає пряма загроза створення додаткових, як внутрішніх так і глобальних ризиків і, додатково, залежності в енергетичній сфері під безпосереднім управлінням від країни-агресора (РФ).

У зв’язку із зазначеним вище НЕЦУ:
  • вважає доцільність будівництва 3 і 4 блоків ХАЕС необґрунтованою з огляду на неприйнятно високі додаткові екологічні, економічні, безпекові та політичні ризики цього будівництва для України, що не компенсуються можливими отриманими вигодами;
  • виходить з пропозицією коригування і визначення більш збалансованої ролі атомної енергетики в довгостроковій енергетичній стратегії України з урахуванням екологічних, економічних, політичних, безпекових та інших аспектів шляхом проведення їхнього широкого публічного обговорення, а також стратегічної екологічної оцінки (СЕО).

Переглянути оригінал звернення до Прем’єр-міністра