Всеукраїнська громадська організація Національний екологічний центр України (НЕЦУ) підтримує необхідність змін у Київському зоопарку. На нашу думку, тривожні події довкола зоопарку, які відбуваються з жовтня 2009 року і донині, закономірно призвели до звільнення за власним бажанням директора зоопарку Світлани Берзіної, призначеної на посаду у 2008 році.

До НЕЦУ неодноразово зверталися представники міжнародних зоозахисних організацій та працівники зоопарку, зокрема, звільнені протягом 2009 року, із повідомленнями про те, що в зоопарку відбувається порушення чинного законодавства України. НЕЦУ заявляє про свою стурбованість станом справ у Київському зоопарку, передусім питаннями етичного поводження з тваринами і фактами звільнення та побиття працівників зоопарку за незрозумілих нам обставин у 2009 році.

14 грудня 2009 року на сайті НЕЦУ було опубліковано заяву (http://www.necu.org.ua/kyivzoo-0912/#more-629), у якій було викладено позицію НЕЦУ щодо ситуації у Київського зоопарку. Наша думка лишається незмінною. Зокрема, запропонований Світланою Берзіною вступ організації до Комісії з етичних питань Київського зоологічного парку є недоцільним, принаймні до з’ясування та оприлюднення усіх обставин подій, які відбулися останнім часом у Київському зоопарку.

Варто перерахувати ті обставини, які викликають найбільше занепокоєння у НЕЦУ та міжнародної громадськості. У листопаді 2007 року Київський зоопарк було виключено з Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА). Підставою для виключення зоопарку стало звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами у бік дирекції зоопарку (на той час директором зоопарку був Олексій Толстоухов). 21 лютого 2008 року посаду директора зоопарку зайняла Світлана Берзіна.

Тепер, майже три роки потому, ситуація в Київському зоопарку все ще викликає значне занепокоєння. Зокрема, багато тривожних даних було оприлюднено 15 жовтня 2009 р. на прес-конференції «ЗООцид до сторіччя ЗООпарку», у якій брали участь співробітники зоопарку та іноземні фахівці – президент Naturewatch Foundation (організації із захисту тварин з Великої Британії) Джон Руейн та Президент товариства захисту тварин Австрії (Tierhilfswerk) Крістіан Янач. Як стверджує Джон Руейн з посиланням на ЄАЗА, Київський зоопарк не відповідає європейським стандартам догляду за тваринами і не визнаний кандидатом на повернення в ЄAЗA. Київський зоопарк не може подавати свою кандидатуру на розгляд до 2012 року.

Дирекцією Київського зоопарку протягом 2008-2009 років було звільнено із займаних посад 57 співробітників. Зі структури зоопарку було вилучено науковий підрозділ. Досі зоопарк, на нашу думку, лишається без опіки компетентних спеціалістів, яких так і не було поновлено.

Викликають значне занепокоєння дані, викладені у листі заступника прокурора Києва В. Горана № 07/1-129407 від 25.11.2009 до Президента Міжнародної громадської організації „Товариство захисту тварин SOS” Т. Тарнавської. Зокрема, в листі йдеться:

„Територіальною державною інспекцією праці в місті Києві за дорученням прокуратури міста перевірено дотримання вимог законодавства про працю на КП „Київський зоологічний парк”.

У ході перевірки виявлені випадки порушень вимог статті 49/2 КЗпП, а саме відсутність наказів про попередження працівників про наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням посад, розірвання трудових договорів без отримання письмової згоди первинної профспілкової організації (стаття 43 Кодексу) та інше”.

17 жовтня 2009 року, під час святкування сторіччя Київського зоопарку, було побито працівників зоопарку, які збиралися провести протестну акцію, щоб привернути увагу громадськості до справ зоопарку. Це були Ігор Марійчук, завідувач господарством копитного відділу, та Сергій Григор’єв, завідувач відділу науково-просвітньої роботи зоопарку. Провести акцію їм не вдалося, оскільки на них здійснили напад два штатних юриста та консультант директора зоопарку Дмитро Богдан.

Постраждалі співробітники зоопарку розцінюють цей напад як помсту за оприлюднення ними фактів зловживань у Київському зоопарку на прес-конференції в інформаційній агенції „Інтерфакс” 15 жовтня 2009 року.

Наголошуємо, що досі правоохоронні органи м. Києва, до яких звернулися постраждалі, не оприлюднили результати розслідування подій 17 жовтня 2009 року у Київському зоопарку.

На виконання наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 26.06.2010 № 265 у термін з 12.07.2010 по 23.07.2010 було проведено комплексну перевірку Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у зв’язку з резонансними фактами загибелі тварин, що трапилися в зоопарку останнім часом. Результати перевірки викладені у „Акті комплексної перевірки Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у зв’язку з резонансними фактами загибелі тварин, що трапилися в зоопарку останнім часом, від 02.08.2010 року”.

НЕЦУ отримав для вивчення копію цього документа. Наголошуємо, що дані, викладені у акті, були частково оприлюднені у ЗМІ (стаття Андрія Капустіна «Зооконцлагерь образцового содержания», лист Капустіна до Володимира Борейка (Київський еколого-культурний центр).

Акт містить наступні твердження, що викликають у нас значну стурбованість:

„Встановлено, що Київський зоологічний парк не має Проекту організації території як об’єкт ПЗФ загальнодержавного значення. Зонування території не затверджено в установленому порядку. У зв’язку з цим на території зоопарку несанкціоновано функціонують споруди (розважальні, громадського харчування), які не сумісні з місцями перебування диких тварин.

На теперішній час зоопарк підпорядковано Управлінню охорони здоров’я КМДА. Таке не профільне підпорядкування не дає можливості професійно, якісно контролювати діяльність зоопарку.

Виконання підрядних, ремонтних робіт проводиться з порушенням.

У зоопарку не введено у експлуатацію котельню. Зоопарк опалюється старим котлом, у зимовий період 2009 – 2010 р. р. виникали проблеми з його роботою, що призводило до порушення температурного режиму у місцях утримання тварин.

Водойми Київського зоопарку перебувають у незадовільному стані (відбувається цвітіння води, замулення, засмічення, пересихання в окремих місцях). Це погіршує умови утримання водоплаваючих птахів.

Закупівля кормів проводиться у посередників, відповідних документів, які підтверджують якість кожної групи та кожної поставки кормів, немає. Це має негативні наслідки в процесі харчування тварин.

Фінансові звіти за 2008, 2009 роки мають різні версії і не дають повної та об’єктивної інформації про надходження та використання коштів. Так, у 2008 році витрати на інформаційно-просвітницькі заходи складали 159, 4 тис. грн. Але розшифровки цих витрат не існує. У 2009 році на юридичні та аудиторські послуги було витрачено 3 млн. 315,3 тис. грн. (розшифровки цих витрат немає), а на медикаменти лише 349,7 тис. грн.

У зоопарку відсутня професійна охорона, не працює відео спостереження на всій території. Це не дозволило встановити реальну ситуацію щодо умов утримання та стану здоров’я тварин.

Кількість реально працюючих співробітників значно менша ніж передбачено штатним розписом. Така ситуація не дозволяє якісно і в повному обсязі організувати догляд за тваринами.

В Зоопарку протягом 2009-2010 років спостерігається надзвичайно висока плинність кадрів. Значна частина звільнених працівників мали відповідну фахову підготовку та значний досвід роботи у зоопарку. Це суттєво впливає на якість догляду за тваринами і призводить до високої захворюваності та смертності тварин у Київському зоопарку.

Директор зоопарку не відповідає кваліфікаційним вимогам, затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168.

За 2008 – початок 2010 року видовий склад тварин зоопарку суттєво зменшився, про що свідчать такі дані.

Динаміка розвитку колекції Київського зоопарку 2007-2009 роки:

Працівниками ветеринарної клініки проводиться приватний прийом, обстеження, лікування домашніх тварин, що порушує санітарний режим зоопарку.

Організація годівлі тварин, принципи формування раціонів, їхньої зміни відбуваються з порушеннями, що суттєво впливає на здоров’я тварин.

В організації науково-дослідної роботи встановлено:

У зоопарку відсутні власні програми та плани наукових досліджень.

Відповідно до штатного розпису у зоопарку не існує наукового підрозділу, який би здійснював системну, планову науково-дослідну роботу.

У фінансових звітах 2008-2009 років відсутні витрати на науково-дослідну роботу.

Відсутні офіційно затверджені звіти про виконання програм та планів наукових досліджень, наукові теми, розробки підрозділів зоопарку.

Зі структури зоопарку ліквідовано науково-просвітницький відділ. Заходи проводяться не професійно, за відсутності планів, повних звітів з підтверджуючими документами (накази щодо проведення заходів, сценарії, методичні розробки).

Ліквідовано сектор по роботі з відвідувачами (екскурсоводи, методисти, лектори). … Не проводиться робота з юннатами, відсутні щоденники обліку просвітницької роботи з дітьми”.

НЕЦУ є природоохоронною організацією і займається питаннями біорізноманіття та природно-заповідного фонду. Проте в НЕЦУ відсутні фахівці з питань етичного ставлення до тварин та утримання тварин у зоопарках. До кола інтересів НЕЦУ входить переважно створення заповідних об’єктів та збереження біорізноманіття в природних умовах, а утримання тварин в умовах зоопарків має свою специфіку. Щодо таких питань НЕЦУ консультується з партнерськими організаціями відповідного профілю.

Окрім того, активісти НЕЦУ з власної ініціативи брали участь у акціях зоозахисних об’єднань, вимогами яких було покращення утримання тварин у зоопарку: “Київський зоопарк – концтабір для тварин!” (20.12.2009 р.) та „Реквієм за слоном Боєм” (30.04.2010).

НЕЦУ підтримує деякі вимоги організаторів цих акцій:

  • розслідування фінансових порушень адміністрації зоопарку під керівництвом Берзіної і випадків жорстокого та недбалого ставлення до тварин із подальшим покаранням винних;
  • призначення на посади керівників зоопарку компетентних фахівців, які дійсно піклуються про тварин;
  • встановлення громадського контролю за діяльністю адміністрації зоопарку.

Ми глибоко переконані, що саме представники всіх зоозахисних організацій та громадських ініціатив, які найбільш тісно працюють у темі зоозахисту, етичного поводження з тваринами та утримання тварин у неволі, повинні увійти до складу громадської ради при Київському зоопарку. Такий крок, поруч зі зміною керівництва, дійсно може покласти край всім конфліктам, що охоплюють Київський зоопарк.

НЕЦУ сподівається, що нове керівництво Київського зоопарку буде спроможним якнайшвидше припинити загрозливе скорочення колекції Київського зоопарку та виправити виявлені у Акті перевірки від 2 серпня 2010 року порушення попереднього керівництва, зокрема запровадити гуманніше ставлення до тварин.