Громадська кампанія «Збережемо українські степи!» – це група громадян, громадських організацій і природоохоронних установ, які добровільно поєднують свої зусилля для збереження степових ландшафтів та степового біорозмаїття в Україні. Кампанія об’єднує небайдужих громадян, журналістів, екологів, біологів, заповідники, громадські організації, кафедри, інститути. Кампанія є відкритою для співпраці, обговорення питань, які мають відношення до тематики та до конструктивного діалогу із владою.

Кампанія «Збережемо українські степи!» ставить перед собою такі основні задачі:

 • зупинити заліснення степових ділянок в усіх регіонах степової зони України та їх пошкодження у будь-який інший спосіб;
 • унеможливити погодження природоохоронними органами будь-яких заходів, що призводять до нищення степових біотопів (у т.ч. відведення земельних ділянок, лісорозведення тощо);
 • надати природно-заповідний статус максимальній кількості степових природних комплексів (балки, яри, ділянки рівнинного степу, схили);
 • сприяти введенню в земельне законодавство поняття «степ» як категорії земель з специфічним статусом та обмеженнями у використанні, створенню Загальнодержавної програми «Степи України»;
 • здійснити інвентаризацію поширення степових зникаючих видів, рослинних угруповань Зеленої книги та розташування самих степових ділянок;
 • сприяти всебічному розголосу проблеми охорони степів та широко інформувати українську та міжнародну громадськість про неї; винести «степове» питання на максимально високий рівень обговорення, привернути увагу громадськості та пильність міжнародних структур до проблеми збереження українських степів.

Ми маємо наміри:

 • ініціювати внесення змін до Указу Президента України від 04.11.09 № 995/2008 „Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень” в частині попередження заліснення степових територій, що знаходяться в природному стані;
 • зупинити погодження відведення ділянок в степовій зоні під створення лісових насаджень до повної завершення інвентаризації поширення рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин на кожній зі степових ділянок на території України;
 • підготувати та запропонувати на розгляд вищого керівництва держави проект Загальнодержавної програми «Степи України»;
 • ініціювати внесення змін до «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок» в частині запровадження обов’язкового дослідження наявності степових природних комплексів і охоронюваних видів на ділянках, що розглядаються як перспективні для заліснення та унеможливлення погодження органами Мінприроди тих ділянок, що мають природну цінність;
 • скасувати Наказ Держкомлісгоспу України наказом №371 від 29.12.2008 та перепрофілювати збільшення лісистості України в бік заліснення в межах північного та західного регіонів та створення вітрозахисних лісосмуг на півдні та сході (замість заліснення степу);
 • добитись включення лісовпорядкування до переліку об’єктів державної екологічної експертизи;
 • ініціювати доручення Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям заборонити надавати під заліснення землі запасу, зайняті степовою рослинністю, натомість розглядати такі ділянки як перспективну мережу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення;
 • ініціювати зупинення робіт по визначенню ділянок, що будуть надані під заліснення до моменту завершення робіт по вивченню в натуру меж земель природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення.
 • добитись перегляду лісовпорядкування на новоприйнятих землях, що проводилось у 2009 році по новій Червоній книзі України;
 • добитись створення національного природного парку «Муравський шлях»;
 • на основі картографічних напрацювань про степи (у т.ч. їх розміщення, поширення рідкісних видів, існуючі і перспективні ПЗФ) видати Атлас степів України.
 • перепрофілювати заліснення степової зони на заліснення на півночі і заході та відновлення мережі вітрозахисних лісосмуг на півдні.

Сайт кампанії: http://pryroda.in.ua/step/

Координатор кампанії від НЕЦУ: Василюк Олексій