Національний екологічний центр України звернувся до Державної інспекції ядерного регулювання України з проханням надати громадським екологічним організаціям інформацію по процедурі подовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін, а саме роз’яснити, виконання яких заходів з Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КЗПБ) та заходів визначених за результатами проведення «стрес-тестів», є обов’язковою умовою для видачі ліцензії на подовження терміну експлуатації ядерних енергоблоків у понадпроектний термін. І чи є невиконання заходів КЗПБ підставою для відмови у видачі ліцензії на подовження терміну експлуатації ядерних енергоблоків у понадпроектний термін?

Державна інспекція ядерного регулювання України надіслала відповідь, що всі необхідні умови для подовження АЕС у понад проектний термін містяться у постанові КМУ №1270 від 07.12.2011, а додаткові умови у рішенні Колегії Держатомрегулювання від 24-25 листопада 2011 року.

Запит НЕЦУ до Держатомрегулювання по подовженню роботи старих АЕС з урахуванням результатів «стрес-тестів». Відповідь Держатомрегювання

Додатки до відповіді Держатомрегулювання:

1. Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 13 від 24-25.11.2011 “Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та ССВЯП ЗАЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі»”
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/169634

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1270 “Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій”
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1270-2011-%D0%BF

3. Закон Верховної Ради України від 11.01.2000 № 1370-XIV “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1370-14/print1330096386902111