Внесена сьогодні на ратифікацію парламентом Паризька угода допоможе Україні досягти енергонезалежності та розвинути відновлювану енергетику завдяки доступу до міжнародної підтримки.

“Паризька угода передбачає розвиток енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в державах. Ратифікувавши Угоду, Україна не лише висловить солідарність зі світом у боротьбі з глобальною зміною клімату, а й матиме додаткові можливості для розвитку інновацій у власному енергетичному секторі, для усунення залежності від викопного палива, в тому числі російського. ”, – коментує координатор кампаній Національного екологічного центру України Ірина Ставчук.

Експерт також зазначає, що шлях низьковуглецевого розвитку не варто сприймати як додаткові політичні зобов’язання чи економічний тягар на шляху до розвитку економіки. Адже розвиток відновлюваних джерел енергії та здійснення заходів з енергоефективності – це найкращий шлях до забезпечення енергетичної безпеки та оновлення економіки України.

На цьому шляху Україні допоможуть амбітніші цілі зі скорочення викидів парникових газів та переходу на “зелену” енергетику. Адже, для утримання потепління атмосфери в межах 2°С, в Україні потрібно до 2050 року зменшити викиди на 80-95% від рівня 1990 року. Крім кліматичного впливу, це також поліпшить умови життя людей та підвищить його тривалість.

Паризька угода ставить за мету запобігти підвищенню температури на Землі не більше, ніж на 2°С і для цього об’єднує дії всіх країн світу для подолання глобальних змін клімату. Екологічна громадськість закликає народних депутатів невідкладно ратифікувати Паризьку Угоду, а уряд впроваджувати низьковуглецевий розвиток держави.

На отримання одного долара ВВП Україна витрачає втричі більше енергії, ніж Польша. Лише 3,8% енергії ми отримуємо з відновлюваних джерел. При досягненні європейського рівня енергоефективності, Україна зможе забезпечувати свої енергопотреби за рахунок власних ресурсів, а, будучи Стороною Паризької Угоди, матиме доступ до технічної та фінансової міжнародної підтримки.

Нагадаємо, з 30 листопада по 12 грудня в Парижі пройшла міжнародна Конференція ООН по клімату, по закінченню якої представники 196 країн прийняли нову глобальну Угоду, яка прийде на заміну Кіотскому протоколу. А набере чинності кліматична Угода 1 січня 2021 року після ратифікації щонайменше 55 державами, обсяг викидів парникових газів яких становить щонайменше 55% від загальносвітових.

Додаткова інформація:
+38 096 916 07 19
press@necu.org.ua