Інформація із сайту:
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-launches-knowledge-centre-reverse-biodiversity-loss-and-protect-europe-s-ecosystems

21 жовтня 2020 року Європейська комісія відкрила новий Центр знань з питань біорізноманіття: єдиний центр науково обґрунтованих доказів для захисту природних екосистем, які забезпечують нас продуктами харчування, ліками, матеріалами, відпочинком та добробутом.

Центр знань надасть найновіші знання про біорізноманіття для посилення впливу політики ЄС.

Це також допоможе відстежувати реалізацію Стратегії ЄС щодо біорізноманіття на 2030 рік, яка має на меті поставити європейське біорізноманіття на шлях відновлення до кінця десятиліття. Центр знань, започаткований під час Зеленого тижня ЄС, буде безпосередньо вирішувати проблеми, виявлені першою в історії оцінкою екосистем в ЄС, проведеною Об’єднаним дослідницьким центром (Joint Research Centre). Оцінка показує, що природні зони Європи – від лісів, річок та озер до сільськогосподарських угідь, міських зелених насаджень та ґрунтів – зазнають все більшого тиску.


(Фото із Twitter сторінки уповноваженого)

Автори зазначають, що існує безліч даних про біорізноманіття, які могли б допомогти прийняти правильні дії для пом’якшення цього тиску, але значна частина з них залишається невикористаною.

Уповноважений з питань довкілля, океанів та рибного господарства Вірджиніюс Сінкявічюс сказав:

Робиться лише те, що вимірюється. Якщо ми хочемо виконати Стратегію ЄС з питань біорізноманіття, нам потрібно краще поєднати всі точки, і для цього нам потрібні надійні дані. Це стосується статусу запилювачів, впливу пестицидів на довкілля, значення природи для бізнесу чи економічного обґрунтування рішень, заснованих на любові до природі. Нам також потрібно повною мірою використовувати цифрові перетворення, спостереження за Землею та науку про громадян. Новий центр знань об’єднає все це разом, покращуючи спосіб створення та управління знаннями про біорізноманіття“.


(Фото із сайту Європейського Парламенту)

Уповноважена з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, відповідальна за спільний Науково-дослідний центр, Марія Габріель сказала:

 “Науці належить вирішальна роль у збереженні нашого біорізноманіття. На чолі з нашими власними вченими в Об’єднаному дослідницькому центрі, новий Центр знань про біорізноманіття допоможе європейському та світовому дослідницькому співтовариству та політикам зібрати та осмислити широкий спектр доступної інформації, впорядкувавши в ефективні політичні напрямки, що захищатимуть екосистеми Європи та послуги, які вони надають європейським громадянам”.

Центр знань з питань біорізноманіття забезпечить:

  • Універсальний центр знань ключової інформації про біорізноманіття та вплив відповідних політичних дій;
  • Платформу, на якій можна відстежувати прогрес Стратегії ЄС щодо біорізноманіття на 2030 рік;
  • Інтерфейс для вчених для зв’язку, обміну результатами досліджень та ефективнішого спрямування їх на підтримку політики ЄС.

Захист біорізноманіття: зараз саме той час

Опублікована того ж дня, загальноєвропейська оцінка екосистем підкреслює необхідність подолання втрат біорізноманіття, що є ключовим для нашого здоров’я, добробуту, економіки та стійкості наших суспільств.

Оцінка виявляє, що ми стаємо дедалі більше залежними від наших екосистем, які піддаються все більшому тиску через зміну клімату та пов’язані з цим наслідки. Є деякі позитивні ознаки, такі як збільшення лісів у Європі на 13 мільйонів гектарів між 1990 і 2015 роками та зростання органічних ферм, які зараз складають 7% сільськогоспо-дарських угідь Європи.
Однак перспективи біорізноманіття викликають занепокоєння. На сьогодні 76% наземних екосистем ЄС не мають юридичного позначення: ліси, агроекосистеми, міські зелені насадження та ґрунти в основному не захищені.
Річки та озера Європи стикаються з не меншим забруднення та забором води, ніж у 2000 році. Наразі, лише 39% прісноводних об’єктів мають хороший екологічний статус.
Важливість цієї ситуації та невід’ємні складні та багатовимірні аспекти збереження біорізноманіття вимагають нових способів розв’язання проблем. У цьому контексті розширена наукова підтримка всіх політиків повинна відігравати вирішальну роль. Тут і приходить на поміч Центр знань з питань біорізноманіття.


(Фото із сайту Rodovid.me)

Підтримка Стратегії ЄС щодо біорізноманіття на 2030 рік

Об’єднуючи та сприяючи міждисциплінарному обміну, Центр знань з питань біорізноманіття надаватиме сучасні, надійні та якісні наукові факти та докази на підтримку стратегії ЄС у галузі біорізноманіття на 2030 рік з:


(Фото із сайту Grow.how.in.ua)

  • розширення та з’єднання заповідних територій;
  • досягнення цілей та плану відновлення довкілля ЄС, які включають, серед іншого: збереження запилювачів та їх середовищ існування, зменшення кількості пестицидів та забруднення ними земель сільського господарства, відновлення та знезараження ґрунтів та захист лісів;
  • посилення забезпечення, дотримання та імплементації законодавства ЄС;
  • залучення бізнесу, краще фінансування та інтеграція систем обліку природного капіталу;
  • пропаганда глобального збереження біорізноманіття, заповідних територій, захист від вирубки лісів.

Центр знань, розроблений у тісній співпраці з Генеральним директоратомз довкілля та Європейським агентством з довкілля, об’єднає широкий спектр знань у багатьох сферах, пов’язаних з біорізноманіттям та екосистемними послугами.

Сподіваємося, з таким інноваційним підходом скоро світ почне змінюватися на краще!