Останні 4 роки Україна обіцяє міжнародній громадськості побудувати в нас екологічну демократію. Проте, таким обіцянкам вже не вірять. Перед черговим звітуванням про виконану роботу стосовно подолання проблем у недотриманні Україною положень Оргуської конвенції (Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля) в листопаді Міністерство охорони навколишнього природного середовища України може мати труднощі. Найкращою ілюстрацією плачевного стану екополітики Міністерства ОНПС є повний провал виконання плану дій щодо виконання рішень Третьої наради Сторін Оргуської конвенції. Щоб попередити це, громадські організації підготували довідку «Стан виконання Україною рішення Третьої Наради Сторін Оргуської конвенції», яка може допомогти Міністерству ОНПС України вчасно виправити загрозливу ситуацію.

Одна із численних міжнародних угод в екологічній сфері, що ратифікована Україною, Оргуська конвенція, вимагає від держав-учасниць забезпечити участь громадян у прийнятті рішень, що можуть мати негативний вплив на довкілля та забезпечити вільний доступ до екологічної інформації кожному. За закритість процесу прийняття екологічних рішень у 2005 році на Зустрічі Сторін Конвенції, нашу державу було присоромлено на міжнародному рівні. Закритість проведення екологічної експертизи каналу «Дунай-Чорне» море стало показовим прикладом діяльності Мінприроди всупереч міжнародним угодам.

Починаючи з 2005 року європейські країни очікують від України будь-яких спроб покращити доступ громадян до інформації та процесу екологічної експертизи, але ситуація не тільки не покращується, а навпаки. Прикладів втаємничення екологічної інформації під грифом «ДСК» та повного ігнорування думки населення щодо планованого будівництва існує чимало.

У червні 2008 року на Третій нараді Сторін Оргуської конвенції у Ризі вже вдруге було визнано недотримання Україною цієї Конвенції. Перший раз Україна проігнорувала рішення Наради Сторін. Другий раз Україні забракло професіоналізму, дипломатії та демократії. На Третій нараді Сторін Україна представила так звану Стратегію, довжиною у три сторінки, не передбачивши плану дій ні з одного з пунктів рішення Сторін.

Екологічна громадськість закликає Мінприроди нарешті взятися за виконання Плану дій щодо виконання Оргуської конвенції, що затверджено на рівні уряду ще торік. На відміну від інших рішень уряду, ігнорування яких проходить безслідно, за виконанням даного рішення уважно слідкує Комітет із дотримання Оргуської конвенції. Терпець у них також може обірватися і на Україну посипляться міжнародні санкції, критика та відсторонення європейських держав.

Громадськість готова надати Мінприроди допомогу в імплементації своїх міжнародних зобов’язань, але для цього потрібна політична воля та стабільність кадрів, а також уповноваження хоча б одного із восьми заступників міністра охорони навколишнього природного середовища України на пріоритетне виконання Оргуської конвенції. Детально ситуація описана в довідці «СТАН ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕННЯ Третьої НАРАДИ СТОРІН ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ», що передається в Мінприроди України.

Час формальних звітувань вже давно минув. Громадськість закликає уряд до реальних дій!

Додаток: Довідка «Стан виконання Україною рішення Третьої Наради Сторін Оргуської конвенції»

Для контактів:

З питань доступу до екологічної інформації:

Кравченко Олена, Мелень Ольга, Петрів Андрій,
МБО «Екологія – Право – Людина»
epac at mail.lviv.ua; +3-032-225-76-82

З питань втаємничення екологічної інформації під грифом «ДСК»:

Василюк Олексій,
Національний екологічний ценетр України
vasyliuk at gmail.com, www.necu.org.ua
+3-097-1000-473