Відеофільм “Водно-болотні угіддя і Клімат” було підготовлено Одеським відділенням НЕЦУ в 2007 році. Фільм розповідає про роль водно-болотних угідь в пом’якшенні шкідливого впливу людської діяльності на клімат.