Спалення вугілля щодня продукує величезні обсяги викидів парникових газів, які є головною причиною зміни клімату.

Забруднення повітря внаслідок роботи вугільних електростанцій є причиною підвищення чисельності респіраторних і серцево-судинних захворювань.

Застарілі і зношені великі ТЕС України, середній вік яких складає 50 років, окрім забруднення довкілля та шкоди здоров’ю населення, несуть і інші небезпеки – як потенційно аварійні об’єкти та ненадійні джерела енергії, залежні від поставок органічного палива.

У 2014 році Україна втратила контроль над Донецьким вугільним басейном, частина шахт затоплені і не підлягають відновленню. В результаті видобуток вугілля в Україні зменшився на 60%. 7 із 14 ТЕС можуть використовувати лише вугілля антрацитової групи, яке видобувалось на території Донецької та Луганської областей. Єдиним джерелом постачання великих обсягів антрациту, необхідних для їх подальшої роботи, наразі виступає лише Росія, оскільки обсяги поставок з дальнього зарубіжжя обмежені, а в Європі антрацит не видобувається. Це збільшує енергетичну залежність України від Росії.

Україна наразі стикається з простим вибором – замкнути себе в минулому, з якого немає виходу, надалі фінансуючи вугільну та атомну енергетику, або інвестувати в енергозбереження та відновлювані джерела енергії, які дають справжню енергетичну безпеку та незалежність.

Чого ми вимагаємо:

  • Відповідальні органи виконавчої влади мають в короткі строки створити національну систему кадастрів викидів забруднюючих речовин від великих установок спалювання (оксиди сірки, оксиди азоту, пил) та забезпечити відкритий доступ громадськості до нього.
  • Найбільш брудні та зношені потужності теплової енергетики мають бути якнайшвидше виведені з експлуатації. Енергоблоки, що вводилися у 1950-х роках і вже вичерпали граничний термін експлуатації мають бути закриті до 2018 року.
  • Державне субсидування сектору вугільної промисловості має бути повністю ліквідоване. Інформація щодо цін та об’ємів поставок вугілля за вже діючими контрактами з участю як державних, так і приватних підприємств має бути публічно доступною.
  • Необхідна реструктуризація та модернізація сектору теплової енергетики згідно вимог Енергетичного Співтовариства, а саме Директиви 2001/80/EC “Про обмеження викидів деяких забруднювальних речовин в атмосферу з великих установок спалювання” та Диррективи 2010/75/EU “Про промислове забруднення”.

Якщо обираєте безпечне майбутнє – підтримайте глобальний рух проти викопного палива та підпишіть петицію.