Директор виконавчий НЕЦУ, Член Ради НЕЦУ, Голова Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Зелені Товтри» (Хмельницька обл.)

Долучився до НЕЦУ в лютому 2016 року. В січні 2017 року став ініціатором створення Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Зелені Товтри». З вересня 2018 року директор виконавчий Національного екологічного центру України.

Освіта: З 2003 по 2008 рр. Навчався в Інституті агротехнологій Подільського державного аграрно-технічного університету, де здобув ступінь магістра. З 2011 по 2015 рр. навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету (Інститут екологічної безпеки). У 2015 році пройшов підготовчі курси інженерів-проектувальників Інноваційного центру «Екосистема» та «Гільдії проектувальників», отримав атестат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури, зокрема інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища. У 2016 році здобув ступінь кандидата технічних наук (PhD) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Автор і співавтор понад 80 наукових публікацій.

Досвід роботи: з 2008 по 2018 рр. працював викладачем кафедри екології природничого факультету Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; з 2014 р. за сумісництвом інженер-проектувальник в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища; з 2018 р. по теперішній час ‒ директор виконавчий Національного екологічного центру України.

Науково-експертна діяльність:

 • співвиконавець розробки «Впровадження інструментів енергоефективності на рівні громад (контекст екосистемного підходу та екобезпеки)» (2013);
 • співвиконавець досліджень «Розвиток технологій екомоніторингу і експрес-діагностики для вирішення завдань оцінки впливу транспортної діяльності на довкілля» (2015-2016);
 • співвиконавець експертного аналізу матеріалів «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) проекту «Звірівницька ферма з розведення норки» (с/р Шульгівська, Петриківського району Дніпропетровської області) (2015);
 • співвиконавець аналітичних досліджень «Впливу на навколишнє середовище Південно-Української АЕС та Ташлицької ГАЕС (2016);
 • співавтор розробки «Методів ремедіації ґрунтових екосистем на території аеропортів, що виведені з експлуатації» (2012);
 • виконавець дисертаційної роботи «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека (2011-2016 рр.);
 • розробник матеріалів «Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Реконструкція теплових мереж від котельні Тімірязєва, 123 до ТК-42 по пр. Грушевського в м. Кам’янець-Подільський» (2017);
 • розробник матеріалів «Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Реконструкція теплових мереж від ТК-26а по пр. Грушевського до проектуємої котельні по вул. Крип’якевича, 3 м. Кам’янець-Подільський» (2017);
 • розробник матеріалів «Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Реконструкція теплових мереж від ТК-10 до ТК-34 по проспекту Грушевського в м. Кам’янець-Подільський» (2017);
 • розробник матеріалів «Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Будівництво когенераційної електростанції по вул. Крип’якевича, 3 в м. Кам’янці-Подільському» (2017);
 • співвиконавець матеріалів «Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Нове будівництво Дніпро-Бузької ВЕС встановленою потужністю до 110 МВт в межах території Олександрівської сільської ради Білозерського району Херсонської області» (2017);
 • відповідальний виконавець «Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво повітряної лінії електропередачі 150 кВ від центральної підстанції Дніпро-Бузької ВЕС до підстанції 150/35/10 кВ «Посад-Покровська» на території Олександрівської, Правдинської та Посад-Покровської сільських рад Білозерського району Херсонської області (за межами населених пунктів)» (2018).

Професійні інтереси: оцінка впливу на довкілля; збалансований розвиток; стратегічна екологічна оцінка; проблеми техногенного забруднення та охорони довкілля; моніторинг довкілля; екологічна безпека територій; військова екологія.

Мови: українська – вільно; російська – вільно; англійська – базова.

Контакти: е-mail: v.sharavara@necu.org.ua; facebook: ecosphere.v.