Фото з фільму «Під напругою», режисер Дмитро Тяжлов

Керівникам відокремлених підрозділів
Національного екологічного центру України

Керівникам Всеукраїнських
громадських екологічних організацій

Шановні колеги,

впевнений, що ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в НЕЦУ, не може не хвилювати громадських екологічних активістів України та залишити Вас байдужими до мого листа. Мова йде про серйозні виклики, з якими зустрілася одна із авторитетних та впливових екоНУО, а отже і весь громадський екологічний рух України. На жаль, наші внутрішні проблеми, завдяки розміщенню в соціальних мережах та на сайті “Відкритого листа” частиною людей, що позиціонують себе як НЕЦУ, втягує нас у вимушену дискусію про цінності, які на сьогоднішній день сповідує частина представників громадського руху. З багатьма із Вас мені випала честь познайомитися та спілкуватися при становленні громадського екологічного руху ще в далекі 80-ті. Чимало гарних справ нам вдалося разом зробити. Мої пріоритети та цінності Вам відомі.

На зміну волонтерським, добровільним починанням в наш з Вами рух прийшла спокуса використати громадську ширму для заробляння та відмивання коштів. Не обминуло це і нас – НЕЦУ. Це стало проявлятися після 2011 року, із приходом на посаду виконавчого директора (ВД) НЕЦУ п. Юрія Урбанського, молодого амбітного керівника. В результаті безконтрольності та «доброти» зі сторони Ради і Голови НЕЦУ, та бездіяльності Ревізійної комісії виконавчому директору вдалося за короткий проміжок часу перетворити київський офіс НЕЦУ із координаційного центру Всеукраїнської громадської організації в контору для заробляння грошей обмеженим колом наближених осіб (зокрема, підписантів відомого листа).

Ввійшло в практику не подавати на розгляд Ради кошторису, планів та звітів. Прийом на роботу працівників офісу проводився без погодження з Радою, за власними рішеннями ВД. Користуючись гарним принципом «консенсусу», що був привнесений одним із засновників НЕЦУ Ярославом Мовчаном на початку 90-х, НЕЦУ дійшов до абсурду. Я є членом Ради НЕЦУ вже не першу каденцію і мав можливість спостерігати, коли за відсутності одностайності «консенсусу» (а завжди одна особа знаходилася) блокувалися рішення про фінансову звітність ВД, оголошення конкурсу на заміщення посади ВД тощо. І, це тривало вже останні 3-4 роки. Дійшло до того, що ВД відмовився надавати законно обраній конференцією Ревізійній комісії фінансові документи для проведення перевірки діяльності за останні роки.

Зрозуміло, що так довго продовжуватися не могло. І, зрештою, звітно-виборна конференція НЕЦУ переважаючою більшістю голосів прийняла рішення внести зміни до Статуту в частині прийняття Радою рішень, консенсусом затвердивши Регламент Ради НЕЦУ зразка 2015 року, погодивши голосування за неможливості досягнення консенсусного рішення. Проте ВД не виконав своїх функційних обов’язків і не представив вчасно у встановлені терміни необхідні документи до органів юстиції. Більше того, невелика група прихильників ВД (3-4 відокремлені підрозділи та частина найманих працівників офісу) продовжувала вимагати «консенсусу», ігноруючи думку представників відокремлених підрозділів понад 2/3 території України. За неодноразові ігнорування рішення Ради, невиконання своїх посадових обов’язків ВД отримував догани, які, звісно, не визнавав. Нещодавно рішенням Ради п. Ю. Урбанський був звільнений від виконання обов’язків ВД і на заміщення утвореної вакансії було оголошено конкурс. Після цього невеликою групою осіб, залежних від «вічного ВД», було зроблено спробу винести на загал внутрішні проблеми організації у вигляді “Відкритого листа” в Інтернеті. Ось така, досить неприваблива ситуація, має місце сьогодні в НЕЦУ.

Цим листом звертаюся до керівників відокремлених підрозділів НЕЦУ з проханням публічно підтримати обрану ними Раду та Голову організації, провести збори з вимогою щодо скликання позачергової звітно-виборної конференції та розгляду питання щодо виключення з Ради і НЕЦУ О. Василюка, Г. Коломицева (як виявилося, навіть не члена НЕЦУ), у зв’язку з грубими порушеннями останніми демократичних принципів, закладених в Статуті НЕЦУ, а також відмежуватись від підписантів маніпулятивного пасквілю.

Звертаюся також до керівників Всеукраїнських громадських екологічних організацій – Всеукраїнської екологічної ліги, ВЕГО МАМА-86, ЕПЛ, Печенігів, Зеленого Фронту, організацій Зеленого Світу, інших еко-НУО України з пропозицією відмежуватися від розкольників НЕЦУ та їхньої діяльності, спрямованої на підрив громадського екологічного руху та послаблення його дієвості.

З повагою,
член Ради НЕЦУ,
д.б.н., професор,
заслужений працівник освіти України
Юрій Масікевич