ua-energyМетою цього звіту є інформування широкого кола громадськості та неурядових організацій про зміст тих законодавчих змін та реформ в енергетичному секторі, що мають бути здійснені в Україні згідно з умовами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Проведено огляд законодавчих норм «доробку спільноти» (acquis communautaire), які стосуються Договору, стану відповідності національного законодавства цим вимогам, а також фактичного стану реформ в енергетичному секторі.

Україна та Енергетичне Співтовариство: Критерії відповідності енергетичної політики