Адміністрація Президента України

Кабінет Міністрів України

Стосовно Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра”

Всеукраїнська громадська екологічна організація «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) та Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) звертають Вашу увагу на негативні наслідки для збереження довкілля, якими загрожує прийняття Верховною Радою Закону України від 05.07.2011 № 3573-VI “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра”.

Законопроект має низку недоліків, які можуть спричинити непоправні втрати для довкілля. Так, передбачається внесення змін до статті 150 Земельного кодексу України щодо віднесення до особливо цінних земель лише тих торфовищ, що використовуються у складі водно-болотних угідь міжнародного значення. Також планується дозволити вилучення особливо цінних земель, до яких у тому числі належать землі природно-заповідного фонду, для видобування торфу, що прямо суперечить державним пріоритетам України у галузі охорони навколишнього природного середовища та міжнародним зобовязанням Україии. Торфові поклади нерідко розташовані на землях, вкритих лісовою рослинністю, межують або входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду і є осередками збереження біорізноманіття. Окремі торфовища розташовані в басейнах малих річок, щодо яких статтею 80 Водного кодексу України встановлено низку заборон, у тому числі стосовно зміни їх рельєфу, та зменшення лісистості.

Торфовища виконують важливі екосистемні функції, накопичуючи продукти фотосинтезу та акумулюючи сполуки атмосферного вуглецю, мають важливе значення для формування гідрологічного режиму території, та є природним фільтром води. Завдяки накопиченню атмосферного вуглецю у торфових покладах відбувається зменшення парникового ефекту і запобігання змінам клімату, негативні наслідки яких вже сьогодні відчуваються у багатьох регіонах України.

Реалізація даного закону призведе до зменшення площ особливо цінних земель України, створення можливостей для вилучення торфовищ з метою використання їх для різних цілей, не передбачених чинних законодавством, створення можливості вилучення землі об’єктів природно-заповідного фонду. Також важливо зазначити, що проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра” не проходив процедуру екологічної експертизи, як це передбачено статтею 14 Закону України «Про екологічну експертизу» як проект законодавчого акта, реалізація якого може призвести до негативного впливу на стан навколишнього природного середовища. Відповідно до статті 39 Закону України „Про екологічну експертизу”, реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

Зважаючи на викладені вище факти, пропонуємо рекомендувати Президентові України застосувати до даного Закону право вето.

Голова НЕЦУ Я.І. Мовчан

Виконавчий директор ЕПЛ О. В. Кравченко