Територіальна громада – це об’єднання мешканців населених пунктів, які правом колективного голосу можуть вирішувати місцеві проблеми.

Шляхом утворення територіальних громад їх членам удається захищатись від різноманітних проявів корупції місцевих чиновників:

  • – незаконної приватизації земель
  • – вирубки лісів
  • – екологічно небезпечного видобутку сланцевого газу
  • – забруднення ставів
  • – свавілля чиновників та міліції

Щоб скористатися своїм конституційним правом самостійно розпоряджатися майном, громади спочатку мають набути його. Для цього потрібно шляхом загальних зборів утворити територіальну громаду як суб’єкт публічного права.

Територіальна громада матиме легітимність, якщо буде створена місцевими зборами за участю щонайменше 50% жителів плюс один голос. На сьогодні таким чином вже створено 50 територіальних громад-власників у селах та селищах різних областей України.

Відповідно до Статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; … встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.