З 5 по 16 вересня 2012 року на острові Чеджу (Республіка Корея) проходив Всесвітній конгрес Міжнародної Спілки Охорони Природи (МСОП). Ця організація була створена 1948 року в Женеві і на сьогодні є найбільшою та найавторитетнішою природоохоронною організацією з офісами в усіх регіонах світу, об’єднуючи сотні членів, до яких належать агентства, національні уряди, тисячі недержавних організацій (НУО) та індивідуальні члени. МСОП є платформою для урядів, НУО, структур ООН, бізнес-структур та місцевих громад для розроблення та імплементації стратегій, законодавства та найкращих практик. МСОП виступав спів-ініціатором організації Конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992). Діяльність МСОП спрямована на пошук практичних шляхів розв’язання найнагальніших проблем у сфері охорони довкілля, збалансованого використання природних ресурсів та розвитку; підтримку наукових досліджень, реалізацію конкретних проектів.

Вищим управлінським органом МСОП є Асамблея членів МСОП, яка затверджує програму МСОП на кожні наступні 4 роки, обирає президента та Раду МСОП, затверджує резолюції та рекомендації Конгресу, які виконуватимуться протягом наступного періоду. Конгрес МСОП проводиться раз на чотири роки.

Цього разу в Конгресі взяли участь загалом близько 10000 осіб, з них 5000 експертів з різноманітних аспектів охорони природи, збалансованого природокористування та збалансованого розвитку з 153 країн взяли участь у 600 заходах. Девізом Конгресу стала формула «Природа+» на фоні зеленого листка, де «+» означає щось більше, ніж природа для самої себе, а саме: додаткову якість, яку дарує природа людині, те, що ми маємо зробити, щоб разом вижити в сучасному світі – люди та інші живі істоти в умовах екокризи.

Конгрес став винятковою можливістю для обміну досвідом між провідними екологістськими й природоохоронними організаціями з усього світу, вироблення спільних бачень щодо низки пріоритетних природоохоронних питань і визначення напрямів і механізмів підвищення ефективності природоохоронної діяльності. Серед спектру природоохоронної тематики, яка обговорювалася під час Конгресу, можна виділити кілька ключових ідей, а саме:

 • належне управління є суттєвим для збереження біорозмаїття та екосистем, які необхідні для задоволення потреб людей;
 • застосування екосистем як природних буферів для зменшення впливу природних лих і катастроф, спричинених змінами клімату.

На Конгресі відбулися діалоги світових лідерів щодо тенденцій та рушійних сил розвитку сучасної цивілізації, обмін думками стосовно ролі різноманітних чинників та їх застосування в “екологізації” всіх сфер діяльності суспільного.

В основу затвердженої Програми МСОП на 2013-2016 рр. покладена ідея про те, що сьогодні глобальні моделі виробництва та споживання з шаленою швидкістю руйнують природу, яка є системою підтримки нашого життя. Спільноти, а також уряди й приватний сектор недостатньо використовують природний потенціал для вирішення таких глобальних проблем як зміни клімату, забезпечення продуктами харчування, соціально-економічний розвиток. Програма МСОП прагне мобілізувати та об’єднати спільноти, які працюють для збереження біорозмаїття, збалансованого розвитку та зниження рівня бідності, спираючись на три програмні принципи:

 • поціновування і збереження довкілля;
 • ефективне та збалансоване управління природокористуванням;
 • застосування екологічно-зорієнтованих рішень, в т. ч. в сфері «зеленої» економіки (www.iucn.org).

Члени МСОП обрали президентом організації представника Китаю Жанг Кхінсенга, який на наступні чотири роки замінив на цій посаді Ашока Хослу. Ключова думка інагураційної промови нового президента полягала у тому, що зараз, в період постійного наростання екологічних загроз, нам потрібно розвивати глибинне сприйняття проблем, бачити не лише їхні симптоми, але й причини, що дозволить розробляти ефективніші механізми їх подолання. Було також переобрано ряд керівників регіональних спільнот – членів Ради МСОП та комісій.

Асамблея членів МСОП схвалила 186 резолюцій з важливих природоохоронних питань (http://portals.iucn.org/2012motions/?q=motions), серед яких варто згадати такі резолюції:

 • № 116 про відновлювані («альтернативні») види джерел енергії та мінімізацію їх впливу на природу;
 • №117 щодо будівництва дамб та їхній вплив на екосистеми;
 • №118, в якій закликається призупинити видачу ліцензій на видобуток газу методом гідравлічного розриву;
 • №158, яка пропонує урядам запровадити механізми участі громадськості на ранніх стадіях законодавчих процедур у сфері охорони довкілля;
 • №164 щодо важливості принципу нерегресивності в екологічному праві;
 • № 166 про важливість інформаційної бази даних ECOLEX у сфері екоправа.

Резолюції будуть направлені в ООН, міжнародні організації, урядам країн з пропозицією щодо виконання.

Серйозні дебати розгорнулися стосовно резолюції № 18 щодо ретельнішого дослідження усіх обставин і наслідків будівництва морської бази на острові Чеджу біля села Ганджанг. На попередніх обговореннях цього питання представники місцевої спільноти й автори резолюції висловили занепокоєння стосовно загроз, пов’язаних з будівництвом морської бази для збереження біорозмаїття та традиційного способу життя місцевого населення. На жаль, резолюція не була схвалена на голосуванні, але залишається сподівання, що міжнародних розголос цього питання допоможе продовжити переговорний процес.

Країна-господар Конгресу – Республіка Корея – доклала значних зусиль для підтримки роботи форуму та виявила велику гостинність. Проведення Конгресу для господарів співпало з урочистостями, пов’язаними із визнанням острова Чеджу – місця його проведення – 7-м новим чудом природи планети. З цієї нагоди відбувся Фестиваль та широке святкування події.

Українські організації-члени МСОП – Національний екологічний центр України (ВГО НЕЦУ) та Міжнародна благодійна організація «Екологія. Право. Людина» планують інформувати громадськість України про результати Конгресy.

Хочеться вірити, що ідеї тисяч мотивованих людей будуть втілені в життя, і планета отримає шанс на виживання, незважаючи на не-екологічність сучасного стилю життя та тенденції розвитку. Часу для зміни стратегії розвитку нинішньої цивілізації залишається все менше.

Контакти:

Анастасія Драпалюк,
drapaluknastia at yahoo.com
ДЗС Мінприроди України,

Ярослав Мовчан,
yaroslav.movchan at gmail.com
ВГО НЕЦУ/НАУ,

Ганна Хомечко,
h.khomechko at epl.org.ua
МБО «Екологія.Право.Людина»