Починаючи з кінця 2008 року НЕЦУ розпочав роботу по проекту «Інвентаризація та збереження степових біотопів Київської області», що виконується в рамках Спільної робочої програми на основі Меморандуму про взаєморозуміння з питань співробітництва Україна – Нідерланди 2007-2008 (Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство сільського господарства, природи та якості продовольства Нідерландів).

Зміст та задачі проекту

Південна частина Київської області (близько 40% від загальної площі) відноситься до лісостепової зони, яка історично сформувала поєднання лісових площ і різних типів ландшафту, вкритого травостоєм. Такі ландшафти в Киїській області представлені переважно степами та заплавними луками. На сьогоднішній день більшість степових біотопів перетворені під впливом сільського господарства. Збережені лише невеликі ділянки, але й вони часто страждають від надмірного антропогенного тиску (перевипас, спалювання сухої трави, створення несанкціонованих сміттєзвалищ тощо). Процес приватизації землі, що активно триває в наш час, може призвести до знищення і цих залишків степу.

З іншого боку, останні залишки степових біотопів, лишаються дуже важливими для збереження біорізноманіття, і особливо для перебуваючих під загрозою зникнення видів рослин, комах і рептилій, ссавців і птахів. Вкриті природними луками площі також є надзвичайно важливими для розвитку екологічної мережі в регіоні.

Проте наразі немає повних даних про місцезнаходження та обсяги цих степових біотопів та їхнє біорізноманіття. Місцеві органи влади, керівники підприємств сільського господарства та місцеве населення часто не розуміють важливість цих біотопів та необхідність їх збереження та сталого використання (наприклад, регулювання випасу).

На думку ініціаторів і виконавців проекту, цим необхідно провести інвентаризацію степових біотопів Київської області та зібрати інформації про їх біорізноманіття
для збереження степових біотопів (створення природно-заповідних територій), підвищення інформованості місцевих органів влади, керівників сільського господарства і місцевого населення про важливість степових районів та збереження біорізноманіття
для інтеграції збереження біорізноманіття в сільському господарстві.

В рамках проекту планується:

  • проведення польових обстежень степових біотопів Київської області;
  • підготовка наукових обгрунтувань створення природно-заповідних об’єктів у найбільш цінних степових біотопах;
  • інвентаризація степових біотопів з використанням космічних знімків та ГІС-технологій та створення карти їх розміщення в області;
  • підготовка пропозицій щодо просторової структури екологічної мережі південної частини Київської області;
  • проведення інформаційних заходів для зацікавлених сторін та представників місцевого населення про цінність степових біотопів та їх стале використання шляхом проведення семінарів, поширення інформації у формі плакатів, публікацій в газетах та в інтернеті.

Очікувані результати проекту:

  • пропозиції для регіональної схеми екологічної мережі Київської області;
  • пакет науковимх обгрунтувань щодо створення нових природно-заповідних територій та об’єктів у Київській області, який буде поданий для впровадження до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області;
  • нові дані щодо поширення зникаючих видів флори, фауни та рідкісних рослинних угруповань у степових біотопах Київської області, які будуть передані для внесння їх в Державні кадастри тваринного та рослинного світу.
  • інформаційні матеріали для місцевого населення, спрямовані на підвищення обізнаності з питань збереження і сталого використання біологічного різноманіття степових біотопів;

Вже зараз в рамках проекту здійснено збір та аналіз існуючої інформації (наукові публікації, звіти і т.д.) по цінних біорізноманіття (видів, занесених до Червоної книги України, Червоної книги МСОП, Європейського Червоного списку, додатки до Боннської і Бернської конвенції та Зеленої книги України) та локалізації цінних природних територій в степових біотопах Київської області. Крім того, проведено виявлення степових біотопів з використанням космічних знімків та розпочато польові дослідження для заповнення прогалин в інформації та оновлювлення інформації.