Це дослідження є одним їз перших досліджень споживання електроенергії у режимі спокою/очікування, простіше кажучи – «витікаючої енергії», у домогосподарствах України. Воно дає уявлення про обсяг проблеми і можливості покращення ситуації. Споживання в режимі очікування означає, що електроприлади споживають електрику, коли вони не виконують свою основну функцію і виключені. Було проведено виміри у 50 домогосподарствах. Вимірювалося споживання електроенергії в стані очікування, а також було проведено опитування для з’ясування моделей поведінки населення.

Загальне використання електроенергії в режимі очікування становить приблизно 23,4 Вт на одне домогосподарство, що на загальнодержавному рівні становить 1,3 ТВт-г на рік і 0,8% загальнодержавного споживання електроенергії, відповідно. Викиди CO2 від такого споживання енергії становлять 0,1% річного обсягу викидів в Україні. Різноманітні варіанти розвитку подій демонструють можливості скорочення споживання в стані очікування і викидів CO2 з 10% до 70% за різних умов.

Рівні споживання електроенергії в стані очікування в Україні є нижчими за рівні використання даного режиму у розвинутих країнах. Проте існують тенденції зростання рівня проникнення і, зокрема, нових електроприладів із режимами очікування. Поточні рівні споживання в стані очікування є вищими за ті, що вимагаються вітчизняними і міжнародними нормами. Існуючі технології можуть значно зменшити споживання енегрії і режимі очікування. Увага акцентується на тому, що є необхідність у застосуванні вітчизняних норм, покращення інформованості громадськості і цінових стимулів для зменшення споживання елекроенергії у стані спокою/очікування.

Автор: Марцинкевич Владлена, співробітник НЕЦУ, магістр екології Центрального Європейського університету та Національного університету «Києво-Могилянської Академії», vladlena at bankwatch.org

Більшу частину дослідження було виконано як частину дипломної роботи на здобуття ступеня магістра в Центральному Європейському Університеті (ЦЄУ), Будапешт, Угорщина, 2007, за рецензією Діани Урдж-Ворзац, викладача ЦЄУ та експерта Міжурядової комісії зі змін клімату (IPCC).
Споживання електроенергії в режимі очікування в Україні
Споживання електроенергії в режимі очікування в Україні