Оновлене дослідження НЕЦУ “Що не так з Канівською ГАЕС” (2016) містить висновки на основі аналізу доступних документів, стосовно обгрунтованості потенційних екологічних та соціо-культурних впливів проекту будівництва Канівської ГАЕС. Документ також містить рекомендації до міжнародних фінансових установ, які розглядають можливість фінансування даного проекту.

Резюме

Українську громадськість турбує низка проблемних питань, пов’язаних з необхідністю реалізації проекту, а також той факт, що він був підготовлений з порушеннями національного і міжнародного права.

1. Незадовільне обгрутнування проекту

Український уряд не оприлюднив результатів оцінки економічної доцільності проекту і, відповідно, відсутні будь-які обґрунтування того факту, що будівництво гідроакумулюючої електростанції потужністю 1000 МВт є найбільш невідкладною та економічно ефективною інвестицією в українському енергетичному секторі сьогодні.

2. Різноманітні та недооцінені негативні впливи на довкілля

Будівництво та експлуатація великих гідротехнічних комплексів тягне за собою певні антропогенні ризики: будівельні, гідродинамічні, геологічні та, інколи, сейсмічні. Всі ці фактори присутні у випадку комплексу “Канівська ГАЕС” і викликають серйозну стурбованість через наявність у вільному доступі вкрай малого обсягу інформації щодо них.

3. Незадовільна оцінка впливу на довкілля (ОВД) та належного громадського обговорення

Станом на сьогодні запропонований проект не пройшов громадське обговорення, передбачене вимогами національного законодавства і, відповідно, порушує вимоги як національного, так і міжнародного законодавства, а також Конвенції ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція). “Громадські слухання”, проведені ще 2008 р., не можуть вважатися належними, оскільки вони стосувалися попереднього етапу розробки проекту, були обмежені лише Канівським районом і під час них громадськості не була надана достовірна і повна інформація про впливи проекту на довкілля.

Наявність недоліків у документації з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та застосування методик, які не відповідають сучасним тенденціям у здійсненні оцінок ризиків, визнано міжнародними консультантами, залученими Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) для оцінки проекту будівництва Канівської ГАЕС.

ЄІБ і Світовому банку слід відмовитися від фінансування проекту будівництва Канівської ГАЕС як необґрунтованого і вкрай ризикованого.

Міжнародним донорам слід допомогти Україні провести комплексну оцінку економічної доцільності альтернативних рішень проблеми “пікового” навантаження і покращення загальної стабільності енергосистеми України. Український уряд повинен доручити провести таке дослідження і його результати повинні бути у опубліковані до того, як будуть прийняті рішення надавати державні гарантії за новими кредитними угодами, в даному випадку за угодами по кредитам на будівництво Канівської ГАЕС.

Якщо результати комплексної оцінки вкажуть на необхідність додаткових балансуючих потужностей, їх розмір і місце розташування необхідно буде уважно дослідити, щоб уникнути надмірних витрат і невиправданих негативних впливів на довкілля і людей.

Завантажити публікацію:

Що не так з Канівською ГАЕС. Або ризики проекту добудови Канівської гідроакумулючої електростанції (PDF)