Життя — цікаве і дає нам фантастичні можливості!

(Ярослав Мовчан)

Наше земне життя коротке, складне, тривожне і повне несподіванок. Найбільшою несподіванкою в житті є смерть. Смерть – це трагедія і завжди несподіванка. Рівно рік тому Національний екологічний центр України втратив Керівника НЕЦУ, а близькі та друзі втратили Батька, Вчителя, Лідера, Громадського та державного діяча, Людину – саме таким був для нас покійний Ярослав Іванович Мовчан.

У сльозах, в спогадах, в молитвах ми знаходимо розраду горю, що вже сталася і з нею маємо змиритися і жити далі. Виражаємо свою любов, що не може припинитися із настанням тілесної смерті. Він покинув нас у розквіті сил і повний ідей, мрій та задумів. Сумуючи за Ярославом Мовчаном, подумки розповідаємо йому про свої здобутки та невдачі, про новий досвід збереження довкілля. Хай Ваш спокій оберігають краплини роси – то наші сльози. Хай Ваше покійне ложе буде із осіннього листя – то наші справи. Хай Вашу душу не тривожать дощі, вітри і бурі, а наша молитва лунає щиро за Ваш упокій. Вічна пам’ять!

Ярослав Мовчан
(1957–2017)
доктор біологічних наук (2009), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки(2005), заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (1993–1999), консультант з екологічних та земельних питань Секретаріату ВР України (1999–2000),завідувач лабораторії Інституту досліджень навколишнього середовища та природних ресурсів Ради національної безпеки та оборони України (1999–2000), начальник управляння Міністерства екології та природних ресурсів України, директор департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України (2000–2006 рр.), завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» Національного авіаційного університету (2007–2017), професор кафедри екології Національного авіаційного університету.  Співзасновник Національного екологічного центру України (1991), його багаторічний голова та беззмінний лідер.

Результати діяльності Ярослава Мовчана за окремими напрямами.

Ярослав Мовчан був ініціатором та один з авторів текстів для таких законів України:

 • «Про природно-заповідний фонд України»;
 • «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»;
 • «Про екологічну мережу України»;
 • «Про Червону книгу України».

За активної участі Ярослава Мовчана Україна стала Стороною низки міжнародних договорів, ратифікованих за час його роботи в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (з 2003 р. Міністерство екології та природних ресурсів України). Ярослав Мовчан був ініціатором приєднання України до:

 • Конвенції про біорізноманіття 1992 року,·
 • Бернської конвенції (Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, м. Берн, 19.09. 1979 р.);
 • Рамсарської конвенції (Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, м. Рамсар, 02.02.1971 р.; з поправками, внесеними Паризьким протоколом від 03.12.1982 р. та Ріджинськими поправками від 28.05.1987 р.);·
 • Конвенції про захист Чорного моря від забруднення;
 • Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин;
 • Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори; що перебувають під загрозою знищення;
 • Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Ярослав Мовчан був координатором багатьох міжнародних довкільних програм та заходів:

 • активно сприяв створенню Регіонального екологічного центру (РЕЦ-Київ) з метою залучення в Україну міжнародної фінансової допомоги на підтримку громадських екологічних і природоохоронних ініціатив;
 • очолював групу екологічних радників Програми IUCN (МСОП) країн Центральної і Східної Європи з метою досягнення міжнародних стандартів стану довкілля в України;
 • брав участь у розробці Стратегічного плану з відновлення та захисту Чорного моря (1996 р.), його впровадженні та перегляді у 2009 р.;
 • зробив вагомий внесок у розробку Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів, на 2001-2010 рр.;
 • зробив значний внесок в підготовку, підписання та ратифікацію Протоколу про захист біологічного та ландшафтного різноманіття Чорного моря до Бухарестської конвенції (2006 р.);
 • сприяв підготовці (1996 р.) та ратифікації (2003 р.) Україною «Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середзем-ного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану» та сприяв її ратифікації 2003 р.

Ярослав Мовчан авторитетно представляв інтереси України  в сфері охорони природи, природокористування та екологічної політики  на міжнародному рівні, зокрема:

 • член Комітету «Здоров’я та довкілля» Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я та Комітету екологічної політики Європейської економічної комісії ООН (Копенгаген, 1997-1999 рр.);
 • заступник голови Комітету екологічної політики Європейської економічної комісії ООН (Женева, 1998-1999 рр.);
 • член Ради Глобальної екологічної фундації (ГЕФ, Вашингтон, 1997-2001 рр.);
 • голова делегації України на Міністерській конференції «Довкілля для Європи» (Оргус, 1998 р.) та підписант від України Оргуської конвенції;
 • представник України в Постійному Комітеті Бернської конвенції Ради Європи (Страсбург, 1995-1998 рр., 2000-2006 рр.);
 • представник України в Комісії з питань Захисту Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція) (Стамбул,  1994-1998 рр.; 2000-2006 рр.).

Ярослав Мовчан доклав значних зусиль для отримання Україною грантової технічної допомоги  Глобальної  екологічної фундації (Global Environment Facility, GEF):

 • Грант на  реалізацію проекту «Збереження  біорізноманіття Карпат   в Україні» (IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT  OF UKRAINE TRANSCARPATHIAN BIODIVERSITY PROTECTION PROJECT GET GRANT 28638). Кошторис  проекту: 500 000  доларів США. Термін виконання: 1993-1996 роки
 • Грант на реалізацію проекту «Збереження біорізноманіття в українській частині дельти Дунаю» (IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT  OF DANUBE DELTA BIODIVERSІTY PROJECT GET GRANT 28654). Кошторис проекту  – 1 500 000  доларів США. Термін виконання: 1994-1999 роки.
 • Грант на реалізацію проекту «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі» (IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT OF AZOV – BLACK SEA CORRIDOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECT. Обсяг коштів, наданих Світовим банком: 1 100 000 доларів США з 6 900000 доларів США . Термін виконання: 2002-–2007 рр.
 • Грант на реалізацію проекту «Підготовка Національної Стратегії/Плану дій та Національного звіту зі збереження біорізноманіття». Бюджет проекту: USD 112 000.00; тривалість проекту: 1997–1998 рр.

Участь Ярослава Мовчана у важливих для України міжнародних екологічних програмах:

 • Національний координатор Міжнародної екологічної програми з проблем довкілля Чорного моря (1993-1998 рр., 2000-2006 рр.);
 • Співголова конференції сторін-підписантів Угоди про збереження водно-болотних птахів Афро-євразійського ареалу (AEWA, 1995 р., Нідерланди);
 • Учасник робочої групи з підготовки міжнародного Стратегічного плану дій щодо відновлення та охорони Чорного моря (1996 р);
 • Ініціатор (1993 р.) та національний координатор створення Регіонального Екологічного Центру (РЕЦ-Київ, 1995-1998 рр.);
 • Координатор «Європейського року збереження природи» (ENCY – 1995) в Україні, ініційованого Радою Європи (1995 р.), та відзначення десятиліття ENCY в Україні (2006 р.);
 • Голова групи екологічних радників Програми IUCN (МСОП) для країн Центральної і Східної Європи (Гланд, 1995-1997 рр.);
 • Член комісії МСОП з освіти та комунікації (1998-2017 рр.);
 • Член Бюро Допоміжного органу Конвенції з біорізноманіття з наукових та технологічних питань (SBSTTA, 2002-2004 рр.);
 • Ініціатор проведення Міністерської Конференції «Довкілля для Європи» в Україні (Женева–Оргус– Київ, 1995-2003 рр.);
 • Співавтор Київської резолюції з біорізноманіття (2003 р.);
 • Співініціатор і співрозробник Карпатської конвенції (2001-2003 рр.) та протоколу з біорізноманіття до неї (2004- 2006 рр.);
 • Співрозробник Протоколу «Про стратегічну екологічну оцінку» (2003 р.).

Ярослав Мовчан брав безпосередню участь у створенні або сприяв створенню та розширенню низки об’єктів природно-заповідного фонду України, а саме:

 • Природного заповідника «Єланецький степ» (створений Указом Президента України 17 липня 1996 року № 575);
 • Опукського природничого заповідника (створений Указом Президента України № 459 від 12 травня 1998 р. для збереження та відтворення степових природних комплексів рівнинного Криму та аквакомплексів Чорного моря);
 • Казантипського природного заповідника (створений Указом Президента України від 12 травня1998 року № 458 на площі 450,1 га з метою збереження у природному стані типових та унікальних степових природних комплексів Азовського узбережжя Криму і прилеглої акваторії);
 • Природного заповідника «Горгани» (створений Указом Президента України від 12 вересня 1996 р.);
 • Національного природного парку «Великий Луг» (створений Указом Президента України від 10.02.2006 р.); 
 • Регіонального ландшафтного (1994 р.) парку «Гранітно-степове Побужжя», який об’єднав об’єкти ПЗФ  під єдиним управлінням та додатково включив значні прилеглі території. На основі ландшафтного парку у 2009 році  створено НПП «Бузький Гард»Указом Президента України від  04.09 за № 279/2009 р.;
 • Національного природного парку “Вижницький” (створений Указом Президента України від 30 серпня 1995 р. № 810);
 • Національного природного парку «Голосіївський» площею 4525,52 га (створений Указом Президента України від 27 серпня 2007 р. №794/2007);
 • Національного природного парку «Ічнянський» (створений Указом Президента України від 21 квітня 2004 року № 464);
 • Національного природного парку «Мезинський» (створений Указом Президента України від 10 лютого 2006 р.№ 122);
 • Національного природного парку «Подільські Товтри» (створений Указом Президента України №474/96 від 27.06.96 р.). Загальна площа парку близько  260 тисяч га  (12,5% території області). За своєю площею є найбільшим парком у Європі;
 • Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» (створений Указом Президента України №699/2007 від 13.08.2007);
 • Національного природного парк «Святі гори» (створений Указом Президента України №135/97 від 13.02.97 р.);
 • Національного природного парку «Слобожанський» ( створений Указом Президента України № 1047/2009 від 11 грудня 2009 р.);
 • Національного природного парку «Ужанський» (створений Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1230);
 • Національного природного парку «Яворівський» (створений Указом Президента України від 4 липня 1998 року № 744), який став першим національним природним парком  на Львівщині;
 • Національного природного парку «Гуцульщина» (створений Указом Президента України № 456 від 14.05. 2002 р.)
 • Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, розташованого у межах Іванківського та Поліського районів Київської області у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС (створений Указом Президента України від 26.04.2016, №174/2016).

Ярослав Мовчан також опікувався створенням:

 • Національного природного парку «Верховинський» (створений Указом Президента України від 22 січня 2010 р. № 58);
 • Національного природного парку «Дністровський каньйон», площею 10829 га (створений Указом Президента України 96/2010);
 • Національного природного парку «Північне Поділля» (створений Указом Президента України від 10 лютого 2010 р. №156;
 • Ботанічного заказника загальнодержавного значення «Мале філофорне поле» у Чорному морі (створений Указом Президента України №527/2012).

Використано матеріали та світлини рідних та друзів Ярослава Мовчана