Автор фотографії : Ralf1969

Національний екологічний центр України послідовно підтримує ідею переходу на відновлювальні види енергії та відмову від викопних видів енергоносіїв. Ми переконані, що перспективи розвитку енергетики України мають розглядатися комплексно та цілісно, тому стратегія розвитку ядерної енергетики має розглядатися виключно у контексті Стратегії розвитку енергетики України в цілому з урахуванням перспектив розвитку інших видів генерації енергії та реалізації програм енергоефективності.

Звідси розроблення нових підходів щодо розвитку ядерної енергетики має передбачати перегляд Стратегії розвитку енергетики України.

Підготовку нової редакції Стратегії розвитку енергетики України доцільно організувати, керуючись такими засадничими принципами:

 1. Уряд розпоряджається коштами українського народу і відповідає перед ним за результати своєї роботи.
 2. Всі стратегічні рішення розвитку України Уряд має ухвалювати за результатами консультацій з громадськістю і працювати на благо всієї української спільноти, а не в інтересах окремих осіб або груп.
 3. Стратегія розвитку енергетики України має розглядатися в цілому, а не фрагментарно для кожного окремого виду генерації.
 4. Потрібно знайти і затвердити оптимальне співвідношення видів генерації енергії в Україні у часі і в обсягах з метою досягнення завдань, визначених Європейським Зеленим курсом».
 5. У новій редакції Стратегії розвитку енергетики України необхідно закласти принцип тимчасової «вимушеної» підтримки традиційних “незелених” видів генерації з метою полегшення переходу на нові ефективніші та екологічніші види енергогенерації. Стратегія і програми модернізації та енергоефективності всіх секторів економіки України мають бути пов’язані безумовними принципами і показниками зі Стратегією розвитку енергетики України.
 6. Уряд має забезпечити входження України до міжнародних науково-дослідницьких консорціумів зі створення й запровадження нових ефективних технологій довготривалих видів генерації, акумуляції та транспортування енергії.
 7. У галузі ядерної тепло- і електрогенерації:
 8. Політика розвитку ядерної енергетики має розглядатися виключно у контексті Стратегії розвитку енергетики України в цілому з урахуванням перспективи розвитку інших видів генерації.
 9. Заяви Уряду України про будівництво в Україні 14 нових ядерних реакторів [1] застарілої конструкції є необґрунтованими та стратегічно безперспективними.
 10. Рішення про будівництво ядерних реакторів в Україні має бути ухвалене лише за результатами відкритого його обговорення і схвалення експертним середовищем та громадськістю.
 11. Партнерство у ядерній сфері має розвиватися з надійними компаніями та на основі останніх досягнень науки і техніки у сфері ядерної енергетики.
 12. Не може бути мови про будівництво в Україні ядерних реакторів застарілої конструкції.

1. Заява ДП «НАЕК «Енергоатом» https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/kraina_real_nih_reaktoriv-48602

Національний екологічний центр України, 28 січня 2022  р.

Завантажити: Публічна позиція Національного екологічного центру України з приводу заяви ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо будівництва в Україні 14 нових ядерних реакторів (PDF)