В Миколаєві 15-16 березня 2012 року пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція під назвою «Природоохоронні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні». Організатором події виступив Чорноморський державний університет імені Петра Могили при підтримці Миколаївської обласної державної адміністрації, Інституту відновлюваної енергетики НАН України та Національного авіаційного університету.

В роботі конференції взяли участь 70 науковців з 28 організацій, які представили 21 доповідь. Це був перший захід з фокусом на дослідження та оцінку екоаспектів перспективних напрямів розвитку сучасної енергетики.

Учасниками форуму обговорювались питання енергетичної та екологічної політики і безпеки України в сучасних умовах, оцінки впливу будівництва та експлуатації об’єктів відновлюваної енергетики на довкілля, зокрема, вітроенергетики, малих ГЕС, інших об’єктів генерації енергії та інфраструктури галузі. Були розглянуті проблеми збереження біорозмаїття на території промислових майданчиків, програми екологічного моніторингу та компенсаторні заходи в зоні впливу об’єктів відновлювальної енергії, розвитку методології оцінки впливу на довкілля. Учасники конференції відвідали діючу ВЕС, де встановлено турбіни потужністю 2,5 мВт (висота опори – понад 100 м).

В роботі конференції взяли участь науковці Національного авіаційного університету, фахівці з Інституту відновлювальної енергетики НАН України, Національного екологічного центру України, вузів України, виробничих організацій, аспіранти та студенти.

Представниками НЕЦУ в співпраці з колегами з НАУ були зроблені доповіді, які викликали зацікавленість присутніх: «Біорозмаїття і проблеми розвитку відновлюваної енергетики в Україні» (Мовчан Я.І. (доповідач), Василюк О.В., Гаврилюк Р.Б., Гай А.Є., Гулевець Д.В., Деркач О.М., Коломієць Г.В., Безугла О.В.), «Санітарно-захисні зони ВЕС: обгрунтування критеріїв» (Запорожець О.І., Тарасова О.Г. (доповідач), Васильєва І.В., Кірєєва Н.С.), «Розробка рейтингів впливів вітрових електростанцій на здоров’я людей» (Запорожець О.І., Васильєва І.В. (доповідач), Кудря С.О. ), «Енергетичне майбутнє України: енергоефективність, економічність, екологічність» (Денисенко А.А.) та «Екобезпека: аспект енергетики (загрози і перспективи)» (Гавриленко В.М. (доповідач), Запорожець О.І., Мовчан Я.І.).

Колеги з Буковинської філії НЕЦУ Ю.Г. Масікевич та М.В. Білоконь представили доповідь «Характеристика функціонального стану фото синтезуючого апарату та фітопатологічної ситуації зелених насаджень міської системи», а колега О.М. Деркач (Південна філія ІНЕКО НЕЦУ) доповів про вплив вітроелектростанцій на рослинний покрив майданчиків.

Актуальність конференції та важливість розвитку такої тематики в НЕЦУ зумовлена необхідністю врахування чинників можливого впливу об’єктів та процесів галузі, що швидко розвивається, на довкілля. Велику тривогу присутніх викликала інформація про програми побудови в Карпатах 550 малих гідроелектростанцій, які несуть загрози як природі, так і людям, підвищуючи і так високу сейсмічність та ерозійність регіону, знищуючи ріки та популяції червонокнижних тварин і рослин, зменшуючи рекреаційну привабливість гір (див. pryroda.in.ua/miniges/ ). Це дозволить мінімізувати шкоду енергетики на довкілля та сприятиме екобезпечності відповідної діяльності, беручи до уваги виклики сьогодення, пов’язані з руйнуванням біогеоценотичного покриву планети та України. Продовження розмови матиме місце в Києві (17-18 квітня), на черговій конференції НАУ «Екологічна безпека України» (http://ies.nau.edu.ua/ecoconf.html).

Резолюція конференції