Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «EU4USociety». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

До початку війни російською федерацією проти України метою проєкту було заснувати засадничі передумови відкритого обміну інформацією про структуру та обсяги енергоспоживання українських міст шляхом поширення і адаптації досвіду країн Європейського Союзу із запровадження добровільної угоди з енергоефективності (voluntary energy efficiency agreement) між бізнесом і владою. Проте, після російського вторгнення на територію України головна мета проєкту не може бути досягнута у повному обсязі з об’єктивних причин. Проєкт залишає за собою мету підготувати аналітичні матеріали щодо аналізу та адаптації досвіду країн Європейського Союзу із запровадження добровільної угоди з енергоефективності (voluntary energy efficiency agreement). Враховуючи відсутність можливості проведення зустрічей з містами та публічних заходів,  частину проєкту спрямовано на  гуманітарне забезпечення постраждалих у війні з Росією громад та підтримку Збройних Сил України та територіальної оборони.

Органи місцевого самоврядування та міські адміністрації , що долучилися або подали заявку на участь в ініціативі “Угода мерів”, місцеві громади, місцевий бізнес (постачальники енергопослуг як традиційних так і відновлювальних джерел, ІТ-компанії), громадські організації, що провадять діяльність у сфері Європейського Зеленого Курсу, енергоефективності та енергозбереження, державні органи управління у сфері енергоефективності.

Цілі цього проєкту відповідають пріоритету конкурсу “Експертний моніторинг та сприяння гармонізації державної політики та законодавства з політикою та законодавством ЄС у контексті цілей ЄЗК та Угоди про асоціацію, зокрема щодо: енергоефективності та термомодернізації будівель; нової системи підтримки розвитку відновлювальних джерел енергії” та “Поширення досвіду нульового забруднення та кліматичної нейтральності окремих міст тощо”.

Також проєкт узгоджується із Законом України “Про енергозбереження” (пункти “і”, “й” статті 3, статті 5 розділу 1), Постановою Кабінету Міністрів України № 1106, від 25.10.2017 “План Заходів з виконання Угоди про асоціацію”,  Директивою 2012/27/ЄС, Європейському Зеленому Курсу, зокрема New European Bauhaus, 2030 Climate Target Plan та Renovation wave, а також новим пріоритетам Східного партнерства в частині сприяння українським містам у здобутті нагороди “зелено місто” Східного партнерства.

 • null
  Міжнародний Фонд Відродження
 • null
  Прямуємо разом

Євген Олексійович Бовсуновський

ФАХІВЕЦЬ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ 
Yevhen Bovsunovskyi – expert in energy management systems and air monitoring systems
Професійні інтереси: екологічно чисті технології у системах міського комунального господарства, управління урбоекосистемами, моніторинг якості навколишнього середовища, енергетично незалежні споруди.
Контактиbovs@stud.nau.edu.ua

Олег Олександрович Бондаренко

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Olegh Bondarenko – expert on radioecology and energy security
Професійні інтереси: природоохоронна діяльність, інноваційні технології в оборонному секторі України, правотворча експертна та освітня діяльність у ядерній та екологічній сферах, програмах моніторингу та контрзаходи щодо зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, моніторинг та поліпшення якості повітря, інноваційні рішення для вуглецево-нейтральних міст, міські енергетичні системи та ін.
Контактиo.o.bondarenko@gmail.com

Юлія Костянтинівна Христинченко

ЕКСПЕРТ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, МЕНЕДЖЕР З КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Khrystynchenko Yuliia  – Energy Expert, Communications Technology Manager
Професійні інтереси: розумні та інтегровані енергетичні рішення для переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, освітня екологічна діяльність, комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиxryst@gw.necu.org.ua 

Інокентій Владиславович Горобцов

МОЛОДШИЙ ЕКСПЕРТ З МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Inokentii Horobtsov – junior expert on air quality monitoring and control
Професійні інтереси: системний аналіз взаємозв’язків між видами і популяціями, та їхніми екосистемами, еволюційна екологія, моніторинг та управління якістю навколишнього середовища, менеджмент штучних та напівштучних екосистем, новітні технології у екологічній сфері.
Контакти:inokentij.ghorobcov@stud.nau.edu.ua

Анастасія Володимирівна Невмержицька

МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЦУ
Cheporniuk Anastasiia – Communication Technology Manager of NECU
Професійні інтереси: комунікаційні технології, PR, SMM, копірайтинг, редагування, коригування, переклад (мови: українська, російська, англійська), діджитал-маркетинг, реклама, співпраця зі ЗМІ.
Контактиa.cheporniuk@necu.org.ua

Короткострокові результати реалізації проєкту:

 • Створення офіційних запитів місцевих органів влади до енергопостачальників щодо отримання інформації про енергоефективність житлової забудови (середніх питомих витрат енергії). Офіційні запити від органів місцевого самоврядування міст Львів, Миколаїв, Вінниця, Тернопіль.
 • Створення громадського тиску на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України для початку впровадження змін у нормативних документах у сфері збору та оприлюднення інформації про енергоефективність житлової забудови.
 • Проведення тематичного семінару .
 • Залучення представників місцевої громадськості.
 • Офіційні запити до енергопостачальників та державних регуляторів.
 • Публікації у соціальних мережах за тематикою проєкту.
 • Публікація статей за результатами семінарів на сайті НЕЦУ.
 • Аналітичний документ.

Довгострокові результати реалізації проєкту:

 • Підготовка і подання пропозицій про внесення змін до Законів України “Про енергозбереження” та “Про енергоефективність” у частини обов’язкового надання енергопостачальниками об’єктивної деперсоніфікованої інформації про споживання всіх видів енергоресурсів окремими домогосподарствами, а також обов’язковості збирання, аналізу та регулярного оприлюднення місцевими органами влади інформації про енергоефективність житлової забудови (питомих витрат енергії). Запуск загальнодержавної інтернет-платформи з відображенням питомих енерговитрат житлової забудови всіх населених пунктів України.

Новини проєкту