Ініціатива «Реформи у сфері довкілля для післявоєнного відновлення та європейської інтеграції України» впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Ініціатива буде реалізована протягом липня–жовтня 2022 року за участі Національного екологічного центру України, РАЦ «Суспільство і довкілля», МБО «Екологія-Право-Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової, що представляють Робочу групу 3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Про що ініціатива?

Наслідки повномасштабної російської війни проти України вже зараз є неймовірно важкими для України. Окрім тисяч втрачених життів та мільйонів зруйнованих доль, зруйновано тисячі житлових будівель та виробничих споруд, промислових та інфраструктурних об’єктів, завдано прямої шкоди нашому довкіллю – лісам, степам, водним об’єктам тощо. Україна вже зараз готується до післявоєнного відновлення, що має базуватися на принципах збереження та відтворення довкілля, кліматичної нейтральності, що є визначальними у теперішньому розвитку ЄС її політики Green Deal. Такий підхід сприятиме відбудові успішної, сучасної України, її входженню до ЄС на правах рівного партнера, що дотримується європейських цінностей, здатного бути регіональним лідером. Ключову роль мають відіграти довкіллєві реформи, що повинні охопити усі галузі економки країни з метою їх зеленої трансформації. Ці питання знаходяться у фокусі уваги Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та будуть предметом ініціативи.

Мета ініціативи

Метою ініціативи є формування переліку необхідних реформ в довкіллєвій сфері реформ для повоєнного відновлення України та прискорення європейської інтеграції.

 Що ми робимо?

Буде підготовлено аналітичний документ з викладенням необхідних довкіллєвих реформ, що стане важливою складовою адвокаційної діяльності щодо подальшої інтеграції України до ЄС та набуття членства.

До підготовки документу будуть залучені організації-члени Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, які активно працюють в сфері екологічної політики, зокрема «Зелене Досьє», «Екологія Право Людина», «Суспільство і Довкілля», в співпраці з якими були розроблені попередні аналітичні документи, а також інші учасники робочої групи. Результати ініціативи будуть поширюватися через ЗМІ, а також доноситися до представників виконавчої влади та депутатів, в тому числі для публічного обговорення отриманих результатів.

Чому ми це робимо?

З квітня 2022 року, після звільнення частини території від російських окупантів, Україна почала готуватися до відновлення. Указом Президента було створено Національну раду з відновлення, розпочато роботу над планом відновлення, який був презентований в Лугано, Швейцарія. Від початку цього процесу громадськість тримає контроль на ним для забезпечення його прозорості та підзвітності, відповідності європейським цінностям, зокрема засадам сталого розвитку та Європейському зеленому курсу. Так у травні 2022 року низкою громадських організацій, зокрема членів Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства було оприлюднено загальні принципи зеленого відновлення України як основи майбутньої стратегії повоєнної відбудови України. У червні екологічні неурядові організації звернулися до керівництва Європейського Союзу із закликом чітко пов’язати план післявоєнної відбудови України «RebuildUkraine» з екологічними реформами та узгодженням національного законодавства з екологічним acquis ЄС.

Пріоритетом РГ3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства є адвокація «зеленої» відбудови України, що передбачає імплементацію реформ у сфері довкілля та сприятиме післявоєнному відновленню та європейської інтеграції України.

Метою ініціативи є формування переліку необхідних реформ в довкіллєвій сфері реформ для повоєнного відновлення України та прискорення європейської інтеграції.

Руслан Борисович Гаврилюк

ГОЛОВА НЕЦУ
Havryliuk Ruslan — Head of NECU
Професійні інтереси: довкільна політика, еко-збалансований розвиток, захист та збереження водних екосистем, довкільні впливи об’єктів гідроенергетики, ресурси підземних вод, охорона підземних вод від техногенного забруднення, ремедіація осередків нафтохімічного забруднення геологічного середовища, відновлювальна енергетика, поводження та управління відходами, військова екологія, урбоекологія, розвиток геологічної галузі.
Контактиhavryliuk@necu.org.ua

  • null
    МБО ІЦ «Зелене досьє»
  • null
    Ресурсно аналітичний центр ``Суспільство і довкілля``
  • null
    МБО «Екологія-Право-Людина»

Додаткова інформація

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.

Контактна інформація

Українська національна платформа
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
eap-csf.org.ua
unp.eap@gmail.com
www.facebook.com/unp.eap.csf

Національний екологічний центр України
info@necu.org.ua
https://necu.org.ua/
https://www.facebook.com/NECU.official

Новини