На конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, червень 1992 р.) було прийнято документ “Порядок денний на XXI століття”, який і на сьогодні є узгодженою програмою дій для досягнення взаємозв’язку економічної, соціальної та екологічної складових розвитку.

Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд НУО
Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд НУО