20 вересня презентовано книгу “Настанова з управління басейнами малих річок – приток річки Дністер”.

Публікація підготовлена Національним екологічним центром України та Екологічним клубом «Край» (м. Бережани, Тернопільська обл.) у співпраці з Міжнародною екологічною асоціацією хранителів ріки Дністер «Eco-TIRAS». Видання вміщує відомості щодо сучасної ситуації у сфері управління річками в Україні, зокрема, малими річками у басейні річки Дністер. Розглядаються особливості малих річок, гідрографічного та водогосподарського районування, засади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, законодавчі засади управління в басейнах малих річок, діяльність органів басейнового управління, діяльність щодо планів управління річковими басейнами, питання участі заінтересованих сторін та кращих практик управління, з метою досягнення доброго стану вод, згідно з вимогами Водної рамкової директиви Європейського Союзу.

Ця Настанова підготовлена та опублікована в рамках Проекту здійснюваного Незалежним інститутом досліджень проблем довкілля (м. Берлін, Німеччина) у партнерстві з Міжнародною асоціацією хранителів річки Дністер Еco-Тiras.

Проект профінансований Програмою технічної допомоги та сприяння у справах збереження довкілля Федерального міністерства довкілля Німеччини для країн Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, та іншим країнам-сусідам Європейського Союзу, під наглядом Агентства з питань довкілля Німеччини (UBA).