Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Київ, 16.10.2008: Робоча група НУО з питань зміни клімату звернулася до Президента України з рекомендаціями щодо першочергових кроків екологізації державної політики задля зменшення ризиків, пов’язаних з екологічною кризою, зокрема – із зміною клімату.

Національний екологічний центр України та його колеги з регіонів представили «Позицію Робочої групи неурядових організацій з питань зміни клімату щодо причин та наслідків паводку у басейні Дністра та гірських приток Дунаю 23 – 27 липня 2008 року, та щодо дій органів влади, спрямованих на попередження та адаптацію до стихійних явищ».

Базуючись на обґрунтованих висновках українських та іноземних вчених, Робоча група вбачає поєднаний вплив кліматичних, гідрогеологічних та антропогенних чинників у виникненні паводку на Західній Україні в липні 2008 року.

«Екологічна політика має стати одним з семи пріоритетів діяльності Президента України, – говорить Ігор Сіренко, Голова Національного екологічного центру України, – Зменшення ризиків, пов’язаних з екологічною кризою, та зокрема – із зміною клімату, вимагає науково обґрунтованих, системних кроків»

«Задля мінімізації загроз та адаптації до стихійних гідрометеорологічних явищ необхідно вжити заходи, спрямовані на поступове наближення екосистем до природного стану, – переконаний Олександр Степаненко, Голова ЕГО «Зелений Світ», – Серед них відновлення регулюючих властивостей лісових, водно-болотяних та лучних екосистем, покращення їхньої якості, дотримання режиму прибережних смуг, припинення порушень природоохоронного законодавства».

Члени Робочої Групи співпрацюють з 2001 року з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

Вони переконані, що поки ще можливо уникнути найгірших наслідків зміни клімату та руйнування природного середовища, але це вимагає рішучих і невідкладних солідарних дій.

За додатковою інформацією звертайтеся:
Поліна Рибачук
тел: +380 97 5714241
тел/факс: +380 44 5070617
polina at necu.org.ua
Національний екологічний центр України
www.necu.org.ua
www.climategroup.org.ua

Рекомендації Робочої Групи НУО зі змін клімату

1. Прийняття Указу Президента про проголошення екологічної політики одним з семи пріоритетів діяльності Президента;

2. Виконання норм Конвенції ООН зі зміни клімату щодо розробки національного та регіональних планів кліматоохоронних заходів та дій з пом’якшення наслідків зміни клімату;

3. Виконання норм Карпатської конвенції щодо розвитку екомережі, впровадження безпечних для довкілля заходів у лісництві, сільському та водному господарстві, активної соціальної підтримки гірських поселень;

4. Забезпечення Кабінетом Міністрів виконання вимоги ст. 10 закону «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо створення мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

5. Припинення практики, коли щороку призупиняється дія ст. 46 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, згідно якої кошти від зборів за використання природних ресурсів мали б спрямовуватися до фондів охорони навколишнього природного середовища – на заходи з відтворення та підтримання цих ресурсів у належному стані;

6. Безумовне виконання вимог ст. 7 профільного Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища», згідно якої екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища».

7. Вимога до Мінприроди розробити, представити для розгляду Верховної Ради та оприлюднити «Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища України» за 2005 – 2008 роки.

8. Внесення змін до Державної програми «Ліси України» на 2002 – 2015 роки, спрямованих на більш активне лісовідновлення та впровадження принципів сталого лісівництва, жорсткий контроль за її виконанням. Проведення державного обліку лісового фонду України та інвентаризації карпатських лісів, їхнього екологічного й лісогосподарського стану.

9. Безумовне виконання норм законів «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону» та ін. Притягнення до відповідальності посадових осіб місцевих органів влади за невиконання законодавчих вимог .

10. Розробка, громадське обговорення та прийняття програм дослідження, моніторингу, моделювання і прогнозу клімату в Україні, Державної програми екологічного оздоровлення Дністра, «Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року», впровадження наукового системного підходу до розвитку та планування територій;

11. Розробка, громадське обговорення та прийняття Верховною Радою «Державної цільової комплексної програми протипаводкового захисту у Прикарпатському регіоні на період 2009 – 2015 роки», головним пріоритетом якої повинні стати заходи, спрямовані на поступове наближення екосистем регіону до природного стану.

12. Розробка, громадське обговорення та прийняття Дністровської конвенції та пакету міждержавних угод по Дністру.